"misconduct" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "misconduct" po angielsku

misconduct *

czasownik
  1. źle przeprowadzić (np. jakąś operację), działać na czyjąś szkodę oficjalnie
  2. źle prowadzić (się) oficjalnie

misconduct *

rzeczownik
  1. złe przeprowadzenie (np. jakiejś operacji), działanie na czyjąś szkodę oficjalnie [niepoliczalny]
    There is always conceit and negligence behind misconduct. (Za działaniem na czyjąś szkodę zawsze kryje się zarozumialstwo i niedbalstwo.)
  2. złe prowadzenie się oficjalnie [niepoliczalny]
    It is necessary, therefore, to monitor all misconduct by employers with regard to female workers. (Dlatego należy monitorować wszelkie przejawy niewłaściwego postępowania pracodawców względem pracownic.)
    His misconduct forced his employer to fire him. (Jego złe prowadzenie się zmusiło jego pracodawcę do zwolnienia go.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.