TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"przeprowadzać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przeprowadzać" po polsku

przeprowadzać

czasownik
 1. hold , *****
  • odbywać się, przeprowadzać, organizować (np. spotkania) [przechodni]
   The director of the department held a meeting this morning. (Dyrektor departamentu przeprowadził tego ranka spotkanie.)
   The conference was held in Lyon. (Konferencja odbyła się w Lyonie.)
 2. conduct ****
  • przeprowadzać, prowadzić (np. wywiad, eksperyment) [przechodni]
   It's not safe to conduct this experiment outside laboratory conditions. (Nie jest to bezpieczne, by przeprowadzać ten eksperyment poza warunkami laboratoryjnymi.)
   We are conducting an experiment here. (Przeprowadzamy tutaj eksperyment.)
 3. parade **
 4. execute **
 5. prosecute *
 6. remove ****
  • przenosić, przeprowadzać (się)  BrE przestarzale [przechodni]
   In two years' time I will remove to a new home. (Za dwa lata przeniosę się do nowego domu.)
   She removed to Africa. (Ona się przeniosła do Afryki.)
   She had to remove to a bigger city where she started studying. (Ona musiała przeprowadzić się do większego miasta, gdzie zaczęła studiować.)
 7. operationalize AmE , operationalise BrE
phrasal verb
 1. carry on *
phrasal verb
 1. carry something out , carry out something **
  • przeprowadzać coś (eksperyment, badanie), realizować coś, wykonywać coś (np. zlecenia)
   perform a task
   More experiments have to be carried out. (Musi zostać przeprowadzonych więcej eksperymentów.)
   They just had to carry out the work that was required of them. (Po prostu musiały wykonać taką pracę, jakiej od nich wymagano.)
   The countries must carry out more checks in these areas. (Poszczególne kraje muszą przeprowadzać więcej kontroli w tych dziedzinach.)
 2. carry something through
  • przeprowadzać coś, realizować coś (np. plan, zadanie)
   Doctor X was carrying his evil plan out. (Doctor X przeprowadzał swój niecny plan.)
   We carried the plan through, you can congratulate us. (Zrealizowaliśmy plan, możesz nam pogratulować.)
   Boss, I will carry the task through, I promise. (Szefie, zrealizuję zadanie, obiecuję.)
obrazek do "move" po polsku
czasownik
 1. move ***** , move house BrE , move home BrE   [przechodni/nieprzechodni]
  They moved to London. (Oni przeprowadzili się do Londynu.)
  She has moved house twice in one year. (Ona się przeprowadziła dwa razy w ciągu roku.)
  I need someone to help me move house. (Potrzebuję kogoś, żeby pomógł mi się przeprowadzić.)
 2. transfer ***
  • przenosić się, przeprowadzać się
   I transferred to London two years ago. (Przeprowadziłem się do Londynu dwa lata temu.)
   I don't want to transfer to Europe. (Nie chcę się przeprowadzać do Europy.)
   I have to transfer to Spain, I got a job there. (Muszę przeprowadzić się do Hiszpanii, dostałem tam pracę.)
   I wonder what it's like to transfer to a new school. (Zastanawiam się, jak to jest przenieść się do nowej szkoły.)
 3. flit
idiom
 1. up sticks BrE , pull up stakes AmE potocznie , up stakes AmE potocznie , pick up sticks  

Powiązane zwroty — "przeprowadzać"

czasownik
inne
phrasal verb
rzeczownik