PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"guide" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "guide" po angielsku

guidebook , także: guide book
guide ***

obrazek do "guidebook" po polsku
rzeczownik
 1. przewodnik (książka)
  I bought this guide for London, but it wasn't any use. (Kupiłem ten przewodnik po Londynie, ale wcale się nie przydał.)
  I got her a travel guidebook because she's going to Spain this summer. (Kupiłem jej przewodnik turystyczny, bo tego lata jedzie do Hiszpanii.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

guide ****

obrazek do "guide" po polsku Your Tour Guide obrazek do "guide" po polsku scottish tour guide,
rzeczownik
 1. wskazówka (coś, co pomaga nam podjąć decyzję) [policzalny]
  She didn't want to reveal any guides for the riddle. (Ona nie chciała ujawnić żadnych wskazówek zagadki.)
  I don't know how to solve this, I need you to give me some guides. (Nie wiem, jak to rozwiązać, musisz mi dać jakieś wskazówki.)
 2. przewodnik, przewodniczka (osoba, np. podczas wycieczki, podróży) [policzalny]
  She'd make a great tour guide. (Ona byłaby świetnym przewodnikiem wycieczek.)
  The guide hoped to reach the top of the mountain by the evening. (Przewodnik miał nadzieję dojść na szczyt góry do wieczora.)
  The guide gave us lots of amusing details on the castle's history. (Przewodnik opowiedział nam wiele zabawnych szczegółów o historii zamku.)
 3. harcerka, druhna  BrE [policzalny]
  Mary was the leader of the guides. (Mary była liderką harcerzy.)
  My daughter is a guide and she's going on a camp next week. (Moja córka jest harcerką i w przyszłym tygodniu jedzie na obóz.)
 4. poradnik [policzalny]
  I bought this guide because I want to learn to sew. (Kupiłem ten poradnik, bo chcę nauczyć się szyć.)
 5. przewodnik (zwykle w sprawach związanych z wiarą) [policzalny]
  He was a successful banker before he became a spiritual guide. (On był wziętym bankierem zanim został przewodnikiem duchowym.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. prowadzić, zaprowadzać, oprowadzać, pokierować, naprowadzać [przechodni]
  The local guided us to the pub. (Miejscowy zaprowadził nas do pubu.)
  I don't know the city, can you guide me? (Nie znam tego miasta, możesz mnie oprowadzić?)
  The hitchhiker guided us to the motorway. (Autostopowicz pokierował nas do autostrady.)
  We got lost, we have to ask someone to guide us to the city. (Zgubiliśmy się, musimy poprosić kogoś, żeby nas pokierował do miasta.)
  link synonim: lead
 2. kierować, wpływać [przechodni]
  The woman guided her husband not to move out. (Kobieta wpłynęła na męża, żeby się nie wyprowadzał.)
  I can't allow my parents to guide me anymore. (Nie mogę pozwolić rodzicom, by mną wciąż kierowali.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. przelotka (element wędki)

Powiązane zwroty — "guide"

rzeczownik
przymiotnik
czasownik
kolokacje

podobne do "guide" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "guide" po polsku

rzeczownik
scrum master (osoba odpowiedzialna za wspieranie zespołu deweloperskiego w ramach Scrum Guide) = scrum master