BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"wskazówki" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wskazówki" po polsku

wskazówki

Driving Directions
rzeczownik
 1. directions **
  • wskazówki (dotyczące drogi do jakiegoś miejsca)
   The woman gave me directions to the city centre. (Kobieta dała mi wskazówki, jak dotrzeć do centrum miasta.)
   The directions you gave me were very clear. (Wskazówki, które mi dałeś, były bardzo jasne.)
   His directions misled me, but I'm sure he didn't do it on purpose. (Jego wskazówki zmyliły mnie, ale jestem pewien, że nie zrobił tego celowo.)
 2. clues *
  • wskazówki, trop
   I found documents with clues about how to remove the curse. (Znalazłem dokumenty z wskazówkami o tym, jak zdjąć klątwę.)
   Even the most promising clues usually only lead to others. (Nawet najbardziej obiecujące tropy zazwyczaj wiodą do kolejnych.)
 3. guidance **
  • wskazówki, poradnictwo, porada [UNCOUNTABLE]
   Could you give me some guidance as to how to proceed? (Czy mogłabyś dać mi kilka wskazówek, jak postępować?)
 4. guidance notes  
rzeczownik
 1. guide ****
  • wskazówka (coś, co pomaga nam podjąć decyzję) [COUNTABLE]
   She didn't want to reveal any guides for the riddle. (Ona nie chciała ujawnić żadnych wskazówek zagadki.)
   I don't know how to solve this, I need you to give me some guides. (Nie wiem, jak to rozwiązać, musisz mi dać jakieś wskazówki.)
 2. guideline **
 3. clue **
  • trop, wskazówka, poszlaka (np. w dochodzeniu, w śledztwie) [COUNTABLE]
   So far, the police have only a few clues to work with. (Do tej pory policja ma tylko kilka poszlak, na których może działać.)
  • wskazówka, sugestia [COUNTABLE]
   The clues are present if you want to see them. (Wskazówki są obecne jeśli chcesz je zobaczyć.)
   He needed two clues to solve the puzzle. (On potrzebował dwóch wskazówek, aby rozwiązać łamigłówkę.)
 4. tip ***
  • wskazówka, rada [COUNTABLE]
   Have you got any tips to give us before we go there? (Czy masz jakieś wskazówki do przekazania nam, zanim tam pójdziemy?)
   She gave me some valuable tips. (Ona udzieliła mi kilku wartościowych wskazówek.)
   Have you got any tips on how to lose weight? (Masz jakieś rady jak schudnąć?)
   link synonim: hint
 5. lead ***** , także: leadeth old use
  • trop, wskazówka (informacja, która może pomóc w rozwiązaniu problemu) [COUNTABLE]
   A lead from an informer enabled the police to catch a few criminals. (Trop od informatora umożliwił policji złapanie kilku przestępców.)
   Give me a lead to solve this problem. (Daj mi wskazówkę do rozwiązania tego problemu.)
   Don't leave any lead. (Nie zostawcie żadnego tropu.)
 6. instructions **
  • instrukcje, wskazówka [PLURAL]
   He was given a set of instructions and then the line went dead. (On dostał zestaw instrukcji, a potem połączenie zostało przerwane.)
 7. indication **
 8. hand *****
  • wskazówka (w zegarku) [COUNTABLE]
   Both hands are pointing to twelve. (Obydwie wskazówki pokazują dwunastą.)
   My watch has an hour hand, minute hand and second hand. (Mój zegarek ma wskazówkę godzinową, minutową i sekundową.)
 9. hint **
  • wskazówka, rada [COUNTABLE]
   I'll give you a hint. (Dam ci wskazówkę.)
   You should take this hint into your consideration. (Powinieneś wziąć pod uwagę tę radę.)
   These hints were misleading. (Te wskazówki wprowadziły mnie w błąd.)
   link synonim: tip
 10. pointer
  • wskazówka, rada
   Let me give you a pointer here. (Pozwól, że dam ci tutaj wskazówkę.)
 11. indicator **
 12. giveaway  
 13. tell *****
 14. umbrage
 15. telltale mark , telltale sign , także: tell-tale sign
 16. indicating needle  
 17. scooby doo British English slang , scooby British English slang

"wskazówki" — Słownik kolokacji angielskich

guidance notes kolokacja
 1. guidance rzeczownik + note czasownik = wskazówki
  Luźna kolokacja

  You can find more information by visiting the guidance notes on the Gift Aid scheme.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo