"rada" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rada" po polsku

rada

obrazek do "advice" po polsku obrazek do "board" po polsku
rzeczownik
 1. advice ***
  • rada, rady [niepoliczalny]
   Could you give me some advice on buying a computer? (Czy mógłbyś mi udzielić kilku rad dotyczących zakupu komputera?)
   Can I ask your advice about something? (Czy mogę cię poprosić o radę w pewnej sprawie?)
 2. council ****
  • rada (np. miejska, parafialna) [policzalny]
   The city council decided to create a new park. (Rada miejska postanowiła stworzyć nowy park.)
   The parish council decided to collect money for church renovation. (Rada parafialna zdecydowała się zebrać pieniądze na renowację kościoła.)
  • rada, kolegium, zarząd (np. organizacji) [policzalny]
   The council of our organization will debate on this issue. (Zarząd naszej organizacji będzie debatował na temat tego problemu.)
   We should talk about that on the council meeting. (Powinniśmy to omówić na spotkaniu rady.)
 3. board , *****
  • rada, komisja, zarząd, dyrekcja [policzalny]
   The board voted against the fusion. (Zarząd zagłosował przeciwko połączeniu.)
   The board has to make this decision - it's not our business. (Rada musi podjąć tę decyzję - to nie nasza sprawa.)
 4. counsel **
  • rada, porada oficjalnie [niepoliczalny]
   I have need of good counsel, and you never gave me less. (Potrzebuję dobrej rady, a ty nigdy mnie nie zawiodłeś.)
   I need counsel on tax matters. (Potrzebuję porady w sprawach podatkowych.)
 5. tip ***
  • wskazówka, rada [policzalny]
   Have you got any tips to give us before we go there? (Czy masz jakieś wskazówki do przekazania nam, zanim tam pójdziemy?)
   She gave me some valuable tips. (Ona udzieliła mi kilku wartościowych wskazówek.)
   Have you got any tips on how to lose weight? (Masz jakieś rady jak schudnąć?)
   link synonim: hint
 6. hint **
  • wskazówka, rada [policzalny]
   I'll give you a hint. (Dam ci wskazówkę.)
   You should take this hint into your consideration. (Powinieneś wziąć pod uwagę tę radę.)
   These hints were misleading. (Te wskazówki wprowadziły mnie w błąd.)
   link synonim: tip
 7. pointer
  • wskazówka, rada
   Let me give you a pointer here. (Pozwól, że dam ci tutaj wskazówkę.)
 8. admonition
 9. hack *
 10. piece of advice , word of advice  
  I will give you two pieces of advice. (Dam ci dwie rady.)
  zobacz także: a word to the wise
 11. parishad , Parishad
 12. rede
 13. moot
 1. a word to the wise

rad

obrazek do "content" po polsku obrazek do "radium" po polsku
przymiotnik
 1. content ***
  • zadowolony, rad, ukontentowany
   I'm quite content with my life. (Jestem dość zadowolony ze swojego życia.)
   He graduated, found a good job and is perfectly content. (On skończył studia, znalazł dobrą pracę i jest całkowicie zadowolony.)
   link synonim: pleased
 2. fain
rzeczownik
 1. rad
 2. radium

"rada" — Słownik kolokacji angielskich

piece of advice kolokacja
 1. advice rzeczownik + piece rzeczownik = rada
  Zwykła kolokacja

  "Do you think your friend in the city would like a piece of advice?"

  Podobne kolokacje:
word of advice kolokacja
 1. advice rzeczownik + word rzeczownik = rada
  Zwykła kolokacja

  Do you have any words of advice for girls who aren't happy with their looks right now?

  Podobne kolokacje:

"rada" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "rada" po angielsku

rzeczownik
 1. Królewska Akademia Teatralna (w Wielkiej Brytanii)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo