rada, komisja, zarząd, dyrekcja

board

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

The board voted against the fusion. = Zarząd zagłosował przeciwko połączeniu.