BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"radość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "radość" po polsku

radość

obrazek do "joy" po polsku obrazek do "happiness" po polsku
rzeczownik
 1. joy ***
  • radość, szczęście [niepoliczalny]
   He looked at his daughter with tears of joy in his eyes. (Patrzył na swoją córkę ze łzami szczęścia w oczach.)
   I feel such joy at the sight of her! (Czuję taką radość na jej widok!)
   She jumped for joy when she saw him. (Ona podskoczyła z radości, gdy go zobaczyła.)
 2. happiness **
  • szczęście, radość [niepoliczalny]
   I don't want to build my happiness at someone else's expense. (Nie chcę budować swojego szczęścia czyimś kosztem.)
   She was his true happiness. (Ona była jego prawdziwym szczęściem.)
   link synonim: exaltation
 3. fun ***   [niepoliczalny]
  Her presence was the source of fun. (Jej obecność była źródłem radości.)
  I have no idea how you are always so full of fun. (Nie mam pojęcia jak ty zawsze jesteś tak pełna radości.)
 4. enjoyment *
 5. cheer **
  • radość, wesołość
   Your cheer is contagious! (Twoja radość jest zaraźliwa!)
   What's the reason for your cheer? (Co jest powodem twojej wesołości?)
 6. glee
  • radość, wesołość
   They couldn't hide their glee at his failure. (Nie umieli ukryć swojej radości z jego porażki.)
 7. relish *
  • przyjemność, radość (z czegoś), upodobanie (do czegoś), zamiłowanie (do czegoś)
   He takes great relish in meeting new people. (On czerpie wielką radość z poznawania nowych ludzi.)
   His relish for classical music is widely known. (Jego zamiłowanie do muzyki klasycznej jest powszechnie znane.)
 8. exhilaration
 9. elation
 10. gaiety , także: gayety
 11. mirth
 12. exultation , także: exultancy , także: exultance
 13. gladness
 14. jubilance  
 15. gladsomeness
 16. gleefulness
 17. joyfulness , joyousness
 18. rejoicing
 19. jouissance

Powiązane zwroty — "radość"

czasownik
udawać (smutek, radość) = simulate
przyćmić (np. radość z czegoś) = cloud
udzielać się (np. radość, optymizm) = infect
radować = gratify +1 znaczenie
przymiotnik
radosny = happy +32 znaczenia
niewypowiedziany (np. ból, radość) = unspeakable
powstrzymywany (gniew, radość, śmiech) = pent-up +1 znaczenie
wymuszony (np. uśmiech, radość) = mirthless
rzeczownik
przysłówek
radośnie = happily +11 znaczeń
phrasal verb
idiom
inne

powered by  eTutor logo