"szczęście" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szczęście" po polsku

szczęście

obrazek do "joy" po polsku obrazek do "happiness" po polsku
rzeczownik
 1. joy ***
  • radość, szczęście [niepoliczalny]
   He looked at his daughter with tears of joy in his eyes. (Spojrzał na swoją córkę ze łzami szczęścia w oczach.)
   I feel such joy at the sight of her! (Czuję taką radość na jej widok!)
   She jumped for joy when she saw him. (Ona podskoczyła z radości, gdy go zobaczyła.)
 2. happiness **
  • szczęście, radość [niepoliczalny]
   I don't want to build my happiness at someone else's expense. (Nie chcę budować swojego szczęścia czyimś kosztem.)
   She was his true happiness. (Ona była jego prawdziwym szczęściem.)
   link synonim: exaltation
 3. luck *** , good luck *
  • szczęście, powodzenie [niepoliczalny]
   Good luck! (Powodzenia!)
   We need a little bit of luck to do this. (Potrzebujemy nieco szczęścia, żeby to zrobić.)
 4. fortune , **
  • przypadek, traf, szczęście, fuks, fart [niepoliczalny]
   Winning the lottery was just lucky fortune. (Wygrana w loterii była tylko szczęśliwym trafem.)
   It was fortune that I passed the exam. (To, że zdałem egzamin, było przypadkiem.)
 5. bliss *
  • rozkosz, szczęście [niepoliczalny]
   He lives only for that narcotic moment of creative bliss. (On żyje tylko dla samego narkotycznego momentu twórczej rozkoszy.)
   My life right now is pure bliss. (Moje życie w tej chwili to czysta rozkosz.)
 6. blessing **
 7. good fortune
 8. felicity
 9. roll , ****
  • dobra passa, szczęście, powodzenie potocznie
   I have so much roll in my life! (Mam tyle szczęścia w życiu!)
   I think my roll has ended. (Wydaje mi się, że moja dobra passa się skończyła.)
 10. pot luck BrE , potluck AmE
  • los, szczęście (gdy ktoś zdaje się na los)
 11. felicitousness  
 12. fortunateness
 13. raspberry tart BrE slang
  • fart, szczęście, szczęśliwy traf
   Fraza "raspberry tart" w Cockney rhyming slang to odpowiednik hasła "a fart".
   link synonim: fart
 14. cess    IrlE slang
 1. manner of luck
czasownik
 1. be lucky **
 2. be in luck  
idiom
 1. get lucky
 2. be rolling
 3. be on a roll
 4. strike it lucky    BrE
  "Your movie is an unexpected blockbuster." "I struck it lucky." ("Twój film jest niespodziewanym hitem kinowym." "Miałem szczęście.")
  They struck it lucky and they won the match. (Oni mieli szczęście i wygrali mecz.)
 5. catch a break AmE
 6. be jammy
phrasal verb
 1. luck out    AmE

Powiązane zwroty — "szczęście"

wykrzyknik
przysłówek
przymiotnik
szczęśliwy = happy +12 znaczeń
mający szczęście = lucky +1 znaczenie
idiom
inne
inne
czasownik
osiągać (np. pozycję zawodową, szczęście, zamierzony cel) = attain
rzeczownik
nieszczęście = adversity +16 znaczeń
szczęściarz = whizzkid BrE , także: whizz-kid , whiz kid AmE , także: whiz-kid +1 znaczenie
phrasal verb
liczyć na coś (np. szczęście) = bank on something
Zobacz także: szczęściara

"szczęście" — Słownik kolokacji angielskich

good fortune kolokacja
 1. good przymiotnik + fortune rzeczownik = szczęście, powodzenie, pomyślność
  Bardzo silna kolokacja

  Or maybe they were simply happy at our good fortune.

good luck kolokacja
 1. good przymiotnik + luck rzeczownik = szczęście, powodzenie
  Bardzo silna kolokacja

  Good luck to them everyone should fight for what they believe in.

  Podobne kolokacje:
pot luck kolokacja
 1. pot rzeczownik + luck rzeczownik = los, szczęście (gdy ktoś zdaje się na los)
  Luźna kolokacja

  But it does really come down to the group you get, which is pot luck.

  Podobne kolokacje: