ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"los" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "los" po polsku

los

rzeczownik
 1. lot , *****
  • dola, los
   We share the same lot. (My dzielimy ten sam los.)
   I am miserable and I fear this is my lot. (Jestem nieszczęśliwy i obawiam się, że taka jest moja dola.)
   Her lot was not a happy one because she lost her family in an accident. (Jej los nie był szczęśliwy, ponieważ straciła swoją rodzinę w wypadku.)
 2. fate **   [policzalny]
  You will share his fate if you continue doing that. (Podzielisz jego los, jeśli będziesz nadal to robił.)
  I always wanted to be in control of my fate. (Zawsze chciałem mieć kontrolę nad moim losem.)
  They both suffered the same fate. (Ich oboje spotkał taki sam los.)
 3. odds **
  • szanse, prawdopodobieństwo, los [tylko liczba mnoga]
   The odds are against him and so is his age. (Los mu nie sprzyja, podobnie jak i wiek.)
   What are the odds of you moving in here with me? (Jakie są szanse na to, żebyś tu ze mną zamieszkał?)
   May the odds be ever in your favour. (Niech los zawsze wam sprzyja.)
 4. destiny *
  • przeznaczenie, los [policzalny]
   No man should know too much about his own destiny. (Nikt nie powinien za dużo wiedzieć o swoim przeznaczeniu.)
 5. fortune , **
  • dola, dzieje, los, losy (np. wojny) [policzalny zwykle liczba mnoga]
   I hope my fortune will get better thanks to you. (Mam nadzieję, że mój los poprawi się dzięki tobie.)
   Fortune can be cruel sometimes. (Los potrafi być czasami okrutny.)
   Fortunes of our company will be determined in a few days. (Losy naszej firmy zostaną rozstrzygnięte za kilka dni.)
 6. lottery ticket , ticket ***
 7. pot luck British English , potluck American English
 8. raffle ticket
  • los (bilet loteryjny)
 9. kismet , także: kismat
 10. draw ticket
  • los (na loterii)
 11. Wyrd
obrazek do "moose" po polsku
rzeczownik
 1. moose * , elk British English *
 2. goat , **
  • baran, łoś, idiota British English potocznie [policzalny]
   He's such a goat, I have to help him with everything! (On jest takim łosiem, muszę ze wszystkim mu pomagać!)
   Your brother is a goat, he can't even wash the dishes! (Twój brat to baran, nie umie nawet pozmywać naczyń!)

Powiązane zwroty — "los"

rzeczownik
przymiotnik
surowy (nieprzyjemny i niesprawiedliwy, np. los, kara) = harsh
losowy = random +5 znaczeń
przeznaczony do czegoś (przeznaczony przez los) = born , b. (skrót)
przysłówek
losowo = randomly +2 znaczenia
idiom
czasownik
ciągnąć (np. los, kartę z talii) = draw

"los" — Słownik kolokacji angielskich

lottery ticket kolokacja
 1. lottery rzeczownik + ticket rzeczownik = los, kupon na loterię
  Bardzo silna kolokacja

  How old do you have to be to buy a lottery ticket?

  Podobne kolokacje:
raffle ticket kolokacja
 1. raffle rzeczownik + ticket rzeczownik = los (bilet loteryjny)
  Zwykła kolokacja

  The number to call to buy raffle tickets is 232-1288.

  Podobne kolokacje:
pot luck kolokacja
 1. pot rzeczownik + luck rzeczownik = los, szczęście (gdy ktoś zdaje się na los)
  Luźna kolokacja

  But it does really come down to the group you get, which is pot luck.

  Podobne kolokacje:

podobne do "los" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "los" po angielsku

rzeczownik
inne

powered by  eTutor logo