Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"ciągnąć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ciągnąć" po polsku

ciągnąć

obrazek do "pull" po polsku
czasownik
 1. pull *****   [przechodni/nieprzechodni]
  Stop pulling my hair! (Przestań ciągnąć mnie za włosy!)
  She pulled her chair closer to the table. (Ona przyciągnęła swoje krzesło bliżej do stołu.)
  Pull the string and the door will open. (Pociągnij za sznurek, a drzwi się otworzą.)
 2. drag ***
  • ciągnąć (kogoś, kto nie chce iść) [przechodni]
   You can't drag this dog, if he doesn't want to go, don't force him. (Nie możesz ciągnąć tego psa, jeśli nie chce iść, nie zmuszaj go.)
   Don't drag her with you if she wants to stay. (Nie ciągnij jej ze sobą, jeśli chce zostać.)
 3. haul **
  • holować, ciągnąć [przechodni]
   She hauled his car back home. (Ona odholowała jego samochód z powrotem do domu.)
 4. twitch *
  • szarpać, ciągnąć
   He twitched at the end of the rope. (On pociągnął za koniec sznurka.)
   The dog twitched at the leg of my trousers. (Pies szarpnął za nogawkę moich spodni.)
 5. draw , *****
  • ciągnąć (np. pojazd) [przechodni]
   I think it is exhausting for horses to draw a carriage. (Myślę, że ciągnięcie powozu jest dla koni męczące.)
   A beautiful horse drew our cab. (Piękny koń ciągnął naszą dorożkę.)
   The child is drawing its sledge. (Dziecko ciągnie swoje sanki.)
  • ciągnąć (np. los, kartę z talii) [przechodni]
   Draw one card and don't show it to anyone! (Wyciągnij jedną kartę i nikomu jej nie pokazuj!)
   I drew two cards instead of one. (Wyciągnąłem dwie karty zamiast jednej.)
 6. hale *  
 7. lug
phrasal verb
 1. pull down
czasownik
 1. trail ***
 2. stretch ***   [przechodni/nieprzechodni]
  The journey stretched into infinity. (Podróż ciągnęła się w nieskończoność.)
  The hot cheese stretched so much I didn't know how to eat it. (Gorący ser tak się ciągnął, że nie wiedziałem jak go jeść.)
  Sand hills stretch hundred miles to the north. (Piaskowe wzgórza ciągną się sto mil na północ.)
 3. stagger * , stagger on  
 4. drag ***
phrasal verb
 1. drag on
  • ciągnąć się (zbyt długo)
   The sermon dragged on for so long I started yawning. (Kazanie ciągnęło się tak długo, że zacząłem ziewać.)
   The meeting dragged on for hours. (Spotkanie ciągnęło się godzinami.)
 2. wear on
 3. string out
 4. drag along
 5. creep by
 6. rumble on
 7. tail back

Powiązane zwroty — "ciągnąć"

czasownik
przysłówek
ciągle = still +6 znaczeń
inne
idiom
phrasal verb
rzeczownik
ciąg = course +5 znaczeń
inne

powered by  eTutor logo