Mamma mia! WŁOSKI ZA 5 ZŁRozpocznij włoską przygodę jeszcze dziśSPRAWDŹ >>Zamknij

"fringe" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "fringe" po angielsku

fringe BrE *
bangs AmE

obrazek do "fringe" po polsku
rzeczownik
 1. grzywka [policzalny]
  She pushed her fringe out of her eyes. (Ona odsunęła swoją grzywkę z oczu.)
  His fringe had become almost completely grey. (Jego grzywka stała się prawie całkowicie siwa.)
  The wind lifted her bangs off her forehead. (Wiatr podniósł jej grzywkę z czoła.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

fringe *

rzeczownik
 1. frędzle (np. na zasłonach okiennych) [policzalny]
  Too bad you couldn't get the new Prada bag with the fringe. (Szkoda, że nie mógłeś kupić tej nowej torebki Prady z frędzlami.)
 2. peryferia, ubocze, skrajny element
 3. ugrupowanie lub grupa ludzi o skrajnych lub niekonwencjonalnych poglądach [policzalny]
  He joined this fringe group of people believing that the end of the world is scheduled for March next year. (Dołączył do tej skrajnej grupy, która wierzy, że koniec świata jest wyznaczony na marzec przyszłego roku.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. uboczny, poboczny, pomniejszy, mniej ważny, mniej znaczący
  Nobody should consider their health a fringe issue. (Nikt nie powinien traktować swojego zdrowia jako kwestię poboczną.)
  A couple of years ago, producing ebooks was considered a fringe activity; now it's not. (Kilka lat temu produkowanie e-booków postrzegano jako pomniejszą działalność; teraz tak nie jest.)
  All the rest are seen as fringe candidates, and none of them can beat him in race for presidency. (Cała reszta kandydatów traktowana jest jako mniej znacząca i nikt z nich nie może pokonać go w wyścigu o prezydenturę.)
 2. skrajny, o skrajnych poglądach, niekonwencjonalny, poza głównym nurtem, marginalny
  These beliefs led to the creation of a religious fringe group. (Te przekonania doprowadziły do powstania religijnego ugrupowania o skrajnych poglądach.)
  In fact, this is not a fringe group with bizarre views but a group that is tightly connected with the government. (W zasadzie nie jest to jakieś marginalne ugrupowanie z dziwnymi poglądami lecz ugrupowanie ściśle związane z rządem.)
czasownik
 1. okalać, ciągnąć się wzdłuż czegoś [przechodni]
  A line of trees fringes the little hamlet. (Linia drzew ciągnie się wzdłuż małej wioski.)
 2. dekorować coś frędzlami [przechodni]
  The floor is covered with fringed rugs. (Podłoga pokryta jest dywanami udekorowanymi frędzlami.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. teatr alternatywny, teatr awangardowy [niepoliczalny]
  He is a theatre director working in the fringe. (On jest reżyserem teatralnym, który pracuje w teatrze alternatywnym.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "fringe"

przymiotnik
rzeczownik
fringe benefit = dodatkowa korzyść (uzyskiwana oprócz wypłaty)
lunatic fringe = ekstremista, oszołom (osoba o skrajnych poglądach politycznych)
fringe group = skrajna grupa (np. religijna)
fringe area = krańce czegoś (np. jakiegoś obszaru)
the lunatic fringe = ekstremiści, oszołomy (np. religijne, polityczne)
Celtic fringe = Kornwalia, Walia, Irlandia i Szkocja (określenie czasem odbierane jako obraźliwe)
idiom
on the fringe = na skraju czegoś, coś ekstremalnego (np. poglądy polityczne)
przysłówek
kolokacje