Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"niekonwencjonalny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niekonwencjonalny" po polsku

niekonwencjonalny

przymiotnik
 1. unconventional
 2. unorthodox
 3. offbeat
 4. nonconventional  
 5. raffish
 6. nonorthodox
 7. fringe *
  • skrajny, o skrajnych poglądach, niekonwencjonalny, poza głównym nurtem, marginalny
   These beliefs led to the creation of a religious fringe group. (Te przekonania doprowadziły do powstania religijnego ugrupowania o skrajnych poglądach.)
   In fact, this is not a fringe group with bizarre views but a group that is tightly connected with the government. (W zasadzie nie jest to jakieś marginalne ugrupowanie z dziwnymi poglądami lecz ugrupowanie ściśle związane z rządem.)
 8. boho