14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"skrajny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "skrajny" po polsku

skrajny

List of extreme sports Extreme Japanese custom vans
przymiotnik
 1. extreme ***
  • krańcowy, skrajny, najdalszy, ekstremalny
   She has quite extreme ideas. She wants to parachute. (Ona ma dość ekstremalne pomysły. Ona chce skakać ze spadochronem.)
   The weather is extreme in this part of the world. (Pogoda jest ekstremalna w tej części świata.)
   przeciwieństwo: middle
 2. far *****  
  I don't like extremists. Far-right or far-left, it doesn't matter. (Nie lubię ekstremistów. Skrajna prawica czy skrajna lewica, to nie ma znaczenia.)
 3. grinding
 4. over-the-top , over the top , OTT (skrót)
 5. fringe *
  • skrajny, o skrajnych poglądach, niekonwencjonalny, poza głównym nurtem, marginalny
   These beliefs led to the creation of a religious fringe group. (Te przekonania doprowadziły do powstania religijnego ugrupowania o skrajnych poglądach.)
   In fact, this is not a fringe group with bizarre views but a group that is tightly connected with the government. (W zasadzie nie jest to jakieś marginalne ugrupowanie z dziwnymi poglądami lecz ugrupowanie ściśle związane z rządem.)

"skrajny" — Słownik kolokacji angielskich

over the top kolokacja
 1. over przyimek + top rzeczownik = skrajny, przesadzony, naciągany, wyolbrzymiony
  Zwykła kolokacja

  What I don't want to see is him go over the top.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo