"skrajny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "skrajny" po polsku — Słownik angielsko-polski

skrajny

List of extreme sports Extreme Japanese custom vans
przymiotnik
 1. extreme ***
  • krańcowy, skrajny, najdalszy, ekstremalny
   She has quite extreme ideas. She wants to parachute. (Ona ma dość ekstremalne pomysły. Ona chce skakać ze spadochronem.)
   The weather is extreme in this part of the world. (Pogoda jest ekstremalna w tej części świata.)
   przeciwieństwo: middle
 2. far *****  
  I don't like extremists. Far-right or far-left, it doesn't matter. (Nie lubię ekstremistów. Skrajna prawica czy skrajna lewica, to nie ma znaczenia.)
 3. grinding
 4. over-the-top , over the top , OTT (skrót)
 5. fringe *  
  Another fringe demagogue who'll end up howling at the moon. (To kolejny skrajny demagog, który wkrótce będzie wył do księżyca.)

"skrajny" — Słownik kolokacji angielskich

over the top kolokacja
 1. over przyimek + top rzeczownik = skrajny, przesadzony, naciągany, wyolbrzymiony
  Zwykła kolokacja

  What I don't want to see is him go over the top.

  Podobne kolokacje: