"pomniejszy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pomniejszy" po polsku

pomniejszy

przymiotnik
 1. minor **
  • drobny, niewielki, drugorzędny, pomniejszy
   She received only minor injuries in the accident. (Ona doznała tylko drobnych obrażeń w wypadku.)
   He suggested two minor changes and approved the rest. (On zasugerował dwie niewielkie zmiany i zaakceptował resztę.)
   It was a minor incident, without any consequences. (To był drobny incydent, bez żadnych konsekwencji.)
   przeciwieństwo: major
 2. fringe *
  • uboczny, poboczny, pomniejszy, mniej ważny, mniej znaczący
   Nobody should consider their health a fringe issue. (Nikt nie powinien traktować swojego zdrowia jako kwestię poboczną.)
   A couple of years ago, producing ebooks was considered a fringe activity; now it's not. (Kilka lat temu produkowanie e-booków postrzegano jako pomniejszą działalność; teraz tak nie jest.)
   All the rest are seen as fringe candidates, and none of them can beat him in race for presidency. (Cała reszta kandydatów traktowana jest jako mniej znacząca i nikt z nich nie może pokonać go w wyścigu o prezydenturę.)
przymiotnik
 1. lesser *

Powiązane zwroty — "pomniejszy"

rzeczownik

powered by  eTutor logo