BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"drugorzędny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "drugorzędny" po polsku

drugorzędny

przymiotnik
 1. minor **
  • drobny, niewielki, drugorzędny, pomniejszy
   She received only minor injuries in the accident. (Ona doznała tylko drobnych obrażeń w wypadku.)
   He suggested two minor changes and approved the rest. (On zasugerował dwie niewielkie zmiany i zaakceptował resztę.)
   It was a minor incident, without any consequences. (To był drobny incydent, bez żadnych konsekwencji.)
   przeciwieństwo: major
 2. secondary , **
  • drugorzędny, poboczny
   For us, that is not a secondary issue, it is a key question. (Dla nas nie jest to kwestia drugorzędna, lecz sprawa kluczowa.)
   The Chinese government will not accept a secondary position so graciously. (Chiński rząd nie przyjmie tak wdzięcznie drugorzędnej pozycji.)
   przeciwieństwo: main
  • drugorzędny (o jakości), drugoplanowy (o ważności czegoś), wtórny
   Mary is a secondary character. (Mary jest postacią drugoplanową.)
   przeciwieństwo: principal
 3. second-class
 4. subsidiary *  
 5. second-rate
 6. small-time informal
 7. second-tier  
 8. subsidiary to something
 9. background ***
  • drugoplanowy, drugorzędny (w tle)
   He will play a background character. (On zagra postać drugoplanową.)
   I need some background noise. (Potrzebuję jakiegoś drugoplanowego hałasu.)
 10. collateral

powered by  eTutor logo