BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"kiepski" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kiepski" po polsku

kiepski

przymiotnik
 1. bad *****
  • zły, kiepski, marny, słaby
   He's always been bad at maths. (On zawsze był kiepski z matmy.)
   Her work was rather bad. (Jej praca była raczej marna.)
   Our country's economy is bad. (Gospodarka naszego kraju jest kiepska.)
   przeciwieństwo: good
 2. poor , ****
  • kiepski, lichy, marny, słaby, zły
   Our guide was a poor navigator and we got lost. (Nasz przewodnik był marnym nawigatorem i zgubiliśmy się.)
   He has poor eyesight. (On ma kiepski wzrok.)
   This equipment is of poor quality. (Ten sprzęt jest słabej jakości.)
   They work under such poor conditions. (Oni pracują w tak złych warunkach.)
 3. lean ****
  • chudy, kiepski (np. rok)
   I lost my job and someone stole my car, it was a lean month. (Straciłem pracę i ktoś ukradł mi samochód, to był kiepski miesiąc.)
   It was a lean year because of drought. (To był kiepski rok z powodu suszy.)
 4. weak ***
  • słaby, kiepski (np. żart, fabuła filmu)
   It was a weak joke, don't laugh. (To był kiepski żart, nie śmiej się.)
   This film was weak, I didn't like it. (Ten film był słaby, nie podobał mi się.)
  • kiepski (w robieniu czegoś)
   I'm really weak at writing poems. (Jestem naprawdę kiepski w pisaniu wierszy.)
   You're too weak at English to understand this song. (Jesteś zbyt kiepski z angielskiego, żeby zrozumieć tę piosenkę.)
 5. no good * , not much good , not any good
 6. lousy *
 7. lame
 8. of a kind  
 9. corny
 10. rotten *   informal
  zobacz także: terrible
 11. shoddy
  • tandetny, byle jaki, lipny, kiepski, partacki informal
   badly made
   The woman was wearing shoddy jewellery. (Kobieta miała na sobie tandetną biżuterię.)
   He drives a luxury car, but lives in a shoddy little flat. (On jeździ luksusowym samochodem, ale mieszka w byle jakim małym mieszkaniu.)
   I'd personally be ashamed to accept such a shoddy victory. (Osobiście byłbym zawstydzony, żeby przyjąć takie tandetne zwycięstwo.)
   link synonim: tacky
 12. second-rate
  • drugorzędny (o jakości), drugiej kategorii, kiepski (np. artysta)
   His last movie got bad reviews and was called second-rate. (Jego ostatni film zebrał złe recenzje i został nazwany kiepskim.)
   zobacz także: inferior
 13. trashy
 14. threadbare
 15. low-rent ,
 16. rough **
  • kiepski, podły, marny British English informal
   It's a rough excuse, you should come up with something else. (To marna wymówka, powinieneś wymyślić coś innego.)
   Your joke was rough, you should never repeat it. (Twój żart był kiepski, nie powinieneś go nigdy powtarzać.)
   I don't want to talk to him because of his rough behaviour. (Nie chcę z nim rozmawiać z powodu jego podłego zachowania.)
 17. foul *
 18. queer
 19. sixpenny
 20. tinpot , także: tin-pot
 21. bum *
  • lipny, kiepski informal
   I was wondering why you'd give an old friend a bum phone number. (Zastanawiałem się, dlaczego dałaś staremu przyjacielowi lipny numer telefonu.)
 22. wack   informal
 23. kludgy , kludgey
 24. grotty British English informal
 25. ropey , także: ropy
 26. weakish
 27. no bueno loan-word
 28. pants
 29. piss-poor
 30. janky slang , jankety , jank
przysłówek
 1. paltry

"kiepski" — Słownik kolokacji angielskich

of a kind kolokacja
Popularniejsza odmiana: of one's kind
 1. of przyimek + kind rzeczownik = kiepski
  Zwykła kolokacja

  Finally, she was going to get some good news after way too much of the other kind.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo