TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"słaby" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "słaby" po polsku

słaby

obrazek do "weak" po polsku
przymiotnik
 1. weak ***
  • słaby, osłabiony (fizycznie)
   He is still very weak. (On jest wciąż bardzo słaby.)
   She was too weak to defend herself. (Była za słaba, by siebie obronić.)
   If you don't eat, you become weaker. (Jeśli nie jesz, stajesz się słabszy.)
   link synonim: faint
   przeciwieństwo: strong
   zobacz także: thin
  • słaby (o budowli, o konstrukcji)
   This building is very weak, it might collapse. (Ten budynek jest bardzo słaby, może się zawalić.)
   Don't go in there, the construction is very weak. (Nie wchodź tam, konstrukcja jest bardzo słaba.)
  • słaby (nie posiadający władzy)
   This party is weak, don't vote for it. (Ta partia jest słaba, nie głosuj na nią.)
   Your candidate is weak - he won't win the elections. (Twój kandydat jest słaby - nie wygra wyborów.)
  • słaby, kiepski (np. żart, fabuła filmu)
   It was a weak joke, don't laugh. (To był kiepski żart, nie śmiej się.)
   This film was weak, I didn't like it. (Ten film był słaby, nie podobał mi się.)
  • słaby, zniżkujący (np. rynek)
   Don't invest in this company, it's a weak market. (Nie inwestuj w tę firmę, to słaby rynek.)
   The prices of silver are weak this week. (Ceny srebra w tym tygodniu są słabe.)
  • słaby (np. herbata)
   Economy is her weak spot. (Ekonomia jest jej słabym punktem.)
   I like weak tea. (Lubię słabą herbatę.)
  • słaby, niskoprocentowy (o alkoholu)
   I can't get drunk, give me some weak beer. (Nie mogę się upić, daj mi jakieś słabe piwo.)
   She got drunk with one weak drink. (Ona się upiła jednym słabym drinkiem.)
 2. bad *****
  • zły, kiepski, marny, słaby
   He's always been bad at maths. (On zawsze był kiepski z matmy.)
   Her work was rather bad. (Jej praca była raczej marna.)
   Our country's economy is bad. (Gospodarka naszego kraju jest kiepska.)
   przeciwieństwo: good
  • chory, słaby, bolący (o jakiejś części ciała)
   I've had a bad heart all my life. (Przez całe życie miałam słabe serce.)
   He has a bad back. (On cierpi na bóle kręgosłupa.)
   W tym znaczeniu "bad" używamy zawsze z rzeczownikiem.
 3. poor , ****
  • kiepski, lichy, marny, słaby, zły
   Our guide was a poor navigator and we got lost. (Nasz przewodnik był marnym nawigatorem i zgubiliśmy się.)
   He has poor eyesight. (On ma kiepski wzrok.)
   This equipment is of poor quality. (Ten sprzęt jest słabej jakości.)
   They work under such poor conditions. (Oni pracują w tak złych warunkach.)
 4. faint **
  • słaby, nikły (np. dźwięk)
   Her voice was faint and she looked ill. (Jej głos był słaby i wyglądała na chorą.)
  • osłabiony, słaby (o człowieku)
   My grandmother is really faint. (Moja babcia jest naprawdę słaba.)
   link synonim: weak
 5. naked **
  • bezbronny, słaby
   She felt completely naked on her first day in the company. (Ona czuła się kompletnie bezbronna podczas swojego pierwszego dnia w firmie.)
   Our city is naked if they attack. (Nasze miasto jest bezbronne, jeśli oni zaatakują.)
 6. slow , ***
  • słabo idący, słaby, niemrawy (np. biznes, interes)
   I have to shut my slow business. (Muszę zamknąć mój słabo idący biznes.)
   I don't want to work at such a slow restaurant. (Nie chcę pracować w tak słabo idącej restauracji.)
 7. small , *****
  • słaby, cichy (głos)
   Your voice is so small, are you OK? (Twój głos jest taki cichy, czy dobre się czujesz?)
 8. shaky *
  • chwiejny (krok), słaby (głos)
   When she talked about her fears, her voice was shaky. (Kiedy mówiła o swoich obawach, jej głos był słaby.)
   His shaky step caught my attention. (Jego chwiejny krok przykuł moją uwagę.)
 9. frail
  • słabowity, słaby, wątły
   My mother's health is quite frail. (Zdrowie mojej mamy jest dość słabe.)
   My daughter is so frail that she can't go outside. (Moja córka jest tak wątła, że nie może wyjść na zewnątrz.)
 10. feeble
  • słaby, nikły, marny
   The feeble old man collapsed on the sidewalk. (Słaby stary mężczyzna upadł na chodnik.)
   She made a feeble attempt to explain the issue. (Ona zrobiła marną próbę wytłumaczenia problemu.)
 11. limp *
  • słaby, wiotki
   Her skin looks limp. (Jej skóra wygląda na słabą.)
   His handshake was limp. (Jego uścisk dłoni był słaby.)
 12. tenuous
 13. subdued
 14. thin ***
  • marny, słaby, nieprzekonujący (np. dowód)
   His disguise was thin, he didn't fool anyone. (Jego przebranie było marne, nikogo nie oszukał.)
   That's a thin evidence, they won't believe us. (To słaby dowód, nie uwierzą nam.)
  • blady, słaby
   Your brother is very thin today. (Twój brat jest dziś bardzo blady.)
   You look very thin, do you want to sit down? (Wyglądasz bardzo słabo, czy chcesz usiąść?)
   zobacz także: weak
 15. lukewarm
 16. wispy
 17. lame
 18. sickly
  • blady (o kolorze), słaby (o świetle)
 19. soft ***
  • słaby, miękki (np. charakter)
   Your character is too soft, you have to change it. (Twój charakter jest za słaby, musisz to zmienić.)
   You can't be too soft, you're a teacher. (Nie możesz być zbyt miękki, jesteś nauczycielem.)
   zobacz także: lenient
 20. threadbare
 21. insubstantial
 22. flimsy
  • marny, słaby (o argumentacji, wyjaśnieniu, wymówce)
 23. puny
 24. woozy
 25. flabby
 26. feckless
 27. effete
 28. out *****
  • niemodny, słaby slang
   Why do you keep wearing those shoes? They're out! (Dlaczego nadal nosisz tamte buty? Są niemodne!)
   Your joke is so out, think up something better. (Twój kawał jest taki słaby, wymyśl coś lepszego.)
   Long skirts are out this summer. (Długie spódnice są niemodne tego lata.)
 29. foul *
 30. wimpish , wimpy potocznie
 31. limpsey , także: limpsy
 32. unwatchable
 33. faintish
 34. nonwoody
 35. poopy
 36. washy  
 37. beefless
  • słaby (o sile fizycznej lub charakteru) potocznie
 38. shilpit ScoE
 39. dicky

Powiązane zwroty — "słaby"

rzeczownik
przysłówek
słabo = faintly +12 znaczeń
czasownik
słabnąć = fade +12 znaczeń
phrasal verb
słabnąć = fall away +2 znaczenia
inne
słabnąć = go limp +1 znaczenie
idiom
przymiotnik