"zniżkujący" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zniżkujący" po polsku

zniżkujący

przymiotnik
 1. weak ***
  • słaby, zniżkujący (np. rynek)
   Don't invest in this company, it's a weak market. (Nie inwestuj w tę firmę, to słaby rynek.)
   The prices of silver are weak this week. (Ceny srebra w tym tygodniu są słabe.)
 2. soft ***
  • zniżkujący, o tendencji zniżkowej (np. sprzedaż)
   Our revenue is soft, we have to make some changes. (Nasza sprzedaż jest zniżkująca, musimy wprowadzić jakieś zmiany.)
 3. weakish
czasownik
 1. recede *

powered by  eTutor logo