ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"osłabiony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "osłabiony" po polsku

osłabiony

obrazek do "weak" po polsku
przymiotnik
 1. weak ***
  • słaby, osłabiony (fizycznie)
   He is still very weak. (On jest wciąż bardzo słaby.)
   She was too weak to defend herself. (Była za słaba, by siebie obronić.)
   If you don't eat, you become weaker. (Jeśli nie jesz, stajesz się słabszy.)
   link synonim: faint
   przeciwieństwo: strong
   zobacz także: thin
 2. faint **
  • osłabiony, słaby (o człowieku)
   My grandmother is really faint. (Moja babcia jest naprawdę słaba.)
   link synonim: weak
 3. diminished
 4. depressed **
  • osłabiony (np. rynek) oficjalnie
   The market is depressed right now, you cannot start a new business. (Rynek jest teraz osłabiony, nie możesz rozpoczynać nowego biznesu.)
 5. weakened
 6. lessened
  • zmniejszony, osłabiony
   decreased in severity; made less harsh
 7. adynamic
 8. unnerved
 9. bated
 10. debilitated
 11. weakish
 12. asthenic
 13. devitalized American English , devitalised British English
 14. nerfed potocznie
czasownik
 1. weaken **
  • osłabiać, nadwyrężać, zmniejszać [przechodni/nieprzechodni]
   Drugs weaken your concentration. (Używki zmniejszają koncentrację.)
   I weakened my leg after our long walk. (Nadwyrężyłem nogę po naszym długim spacerze.)
   Your joints are weakened after years of training. (Twoje stawy są nadwyrężone po latach trenowania.)
 2. dim **
  • osłabiać, przytłumiać (np. uczucie, jakość)
   His behaviour dimmed my affection towards him. (Jego zachowanie osłabiło moje uczucia wobec niego.)
   This match dimmed our hope for winning the championship. (Ten mecz osłabił naszą nadzieję na zdobycie mistrzostwa.)
 3. lessen *
  • zmniejszać (np. ryzyko), osłabiać (np. wpływ), łagodzić (np. karę)
   You'll see, time will lessen your pain. (Zobaczysz, czas złagodzi twój ból.)
   This injection lessens the risk of contracting the disease. (Ten zastrzyk zmniejsza ryzyko zarażenia się chorobą.)
   This medicine will lessen your fever and you'll sleep well. (To lekarstwo osłabi twoją gorączkę i będziesz dobrze spał.)
 4. soften **
 5. sap
 6. impair *
 7. unnerve
 8. depress
 9. subvert
 10. allay
 11. suppress *
 12. deaden
 13. harsh **   slang
 14. debilitate
 15. vitiate
 16. nerf przestarzale
 17. unknit
 18. extenuate
 19. etiolate
 1. Shaking my damn head , SMDH (skrót)
phrasal verb
 1. wear somebody down
  • osłabić kogoś, łamać czyjś opór
   The police wore the thief down and he confessed to his crime. (Policja złamała opór złodzieja i on przyznał się do swojej zbrodni.)
   Cold weather always wears me down. (Zimna pogoda zawsze mnie osłabia.)
phrasal verb
 1. hold up **
czasownik
 1. sag *

powered by  eTutor logo