PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"nie osłabiać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nie osłabiać się" po polsku

nie osłabiać się

phrasal verb
 1. hold up **
  • nie osłabiać się, trzymać się (np. gospodarka, zdrowie)
   My grandmother's health holds up great. (Zdrowie mojej babci trzyma się świetnie.)
   I hope this weather will hold up. (Mam nadzieję, że ta pogoda się utrzyma.)
czasownik
 1. weaken **
  • osłabiać, nadwyrężać, zmniejszać [przechodni/nieprzechodni]
   Drugs weaken your concentration. (Używki zmniejszają koncentrację.)
   I weakened my leg after our long walk. (Nadwyrężyłem nogę po naszym długim spacerze.)
   Your joints are weakened after years of training. (Twoje stawy są nadwyrężone po latach trenowania.)
 2. dim **
  • osłabiać, przytłumiać (np. uczucie, jakość)
   His behaviour dimmed my affection towards him. (Jego zachowanie osłabiło moje uczucia wobec niego.)
   This match dimmed our hope for winning the championship. (Ten mecz osłabił naszą nadzieję na zdobycie mistrzostwa.)
 3. lessen *
  • zmniejszać (np. ryzyko), osłabiać (np. wpływ), łagodzić (np. karę)
   You'll see, time will lessen your pain. (Zobaczysz, czas złagodzi twój ból.)
   This injection lessens the risk of contracting the disease. (Ten zastrzyk zmniejsza ryzyko zarażenia się chorobą.)
   This medicine will lessen your fever and you'll sleep well. (To lekarstwo osłabi twoją gorączkę i będziesz dobrze spał.)
 4. soften **
 5. sap
 6. impair *
 7. unnerve
 8. depress
 9. subvert
 10. allay
 11. suppress *
 12. eviscerate
 13. deaden
 14. harsh **   slang
 15. debilitate
 16. vitiate
 17. emasculate
 18. enervate
 19. enfeeble
 20. nerf przestarzale
 21. unknit
 22. extenuate
 23. etiolate
 1. Shaking my damn head , SMDH (skrót)
phrasal verb
 1. wear somebody down
  • osłabić kogoś, łamać czyjś opór
   The police wore the thief down and he confessed to his crime. (Policja złamała opór złodzieja i on przyznał się do swojej zbrodni.)
   Cold weather always wears me down. (Zimna pogoda zawsze mnie osłabia.)
czasownik
 1. sag *

Powiązane zwroty — "nie osłabiać się"

rzeczownik
słabość = weakness +14 znaczeń
osłabianie = abatement +10 znaczeń
idiom

"nie osłabiać się" — Słownik kolokacji angielskich

hold up kolokacja
 1. hold czasownik + up particle = nie osłabiać się, trzymać się (np. gospodarka, zdrowie)
  Bardzo silna kolokacja

  He's someone who can be held up as a model.

  Podobne kolokacje: