Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"wstrzymywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wstrzymywać" po polsku

wstrzymywać

czasownik
 1. arrest ***
  • hamować, wstrzymywać, powstrzymywać (np. rozprzestrzenianie się choroby) formal [TRANSITIVE]
   The doctor didn't know how to arrest the infection. (Doktor nie wiedział, jak powstrzymać zakażenie.)
   If we don't arrest the disease, it will spread to other countries in 10 days. (Jeżeli nie powstrzymamy choroby, to przedostanie się ona do innych krajów w ciągu 10 dni.)
 2. counter ***
  • odpierać, odrzucać, przeciwdziałać, wstrzymywać [TRANSITIVE]
   The senators are countering public criticism. (Senatorowie odpierają krytykę społeczeństwa.)
   We need to counter crime in our city. (Musimy przeciwdziałać przestępczości w naszym mieście.)
 3. suspend **
  • przerywać (np. negocjacje, obrady), wstrzymywać (np. produkcję) [TRANSITIVE]
   I intend to suspend the sitting for five minutes. (Zamierzam przerwać posiedzenie na pięć minut.)
 4. restrain *
 5. defer
 6. withhold *
 7. paralyse British English , paralyze American English *
 8. suppress *
 9. retard
 10. desist
 11. cock-block slang
phrasal verb
 1. cut off **
phrasal verb
 1. hold somebody back
czasownik
 1. ban ***
  • zablokować, wstrzymać (coś) [TRANSITIVE]
   The police banned the traffic due to the accident. (Policja wstrzymała ruch w związku z wypadkiem.)
   Why is the traffic banned? (Dlaczego ruch jest wstrzymany?)
 2. belay   [TRANSITIVE]
  Belay that order! (Wstrzymaj ten rozkaz!)
 3. snarl British English , snarl up
phrasal verb
 1. rein back
idiom
 1. put a damper on something
 2. put something on hold   informal

powered by  eTutor logo