TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"zatrzymywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zatrzymywać" po polsku

zatrzymywać

czasownik
 1. keep *****
  • trzymać, zatrzymywać, zachowywać (mieć coś na stałe lub przez jakiś czas) [przechodni]
   May I keep it? (Czy mogę to zatrzymać?)
   You can keep the book. I have another copy. (Możesz zachować tę książkę. Mam jeszcze jedną kopię.)
  • zatrzymywać (sprawiać, że ktoś przybędzie później, niż planował) [przechodni]
   I won't keep you any longer, but I hope you learned something. (Nie będę cię dłużej zatrzymywać, ale mam nadzieję, że czegoś się nauczyłeś.)
 2. pause ***
  • zatrzymywać, naciskać przycisk pauzy (film, płytę, itd.) [przechodni/nieprzechodni]
   Can you pause the film? I have to go to the kitchen. (Czy możesz zatrzymać film? Muszę iść do kuchni.)
   Could you pause the film? I'll bring something to eat. (Czy możesz zatrzymać film? Przyniosę coś do jedzenia.)
 3. retain oficjalnie **
  • zachowywać, zatrzymywać (o przedmiocie) [przechodni]
   The box retains heat. (Pudełko zatrzymuje ciepło.)
  • zatrzymywać (np. klientów w firmie)
 4. detain *
  • trzymać (w areszcie), zatrzymywać (gdzieś tymczasowo) [przechodni]
   He's been detained by security because of his suspicious behaviour at the airport. (Został zatrzymany przez ochronę z powodu swojego podejrzanego zachowania na lotnisku.)
  • opóźniać (kogoś), zatrzymywać (kogoś) oficjalnie [przechodni]
   He was detained by a snow storm. (Opóźniła go burza śnieżna.)
 5. check *****
  • opanowywać, zatrzymywać, tłumić (np. powstanie, bunt) [przechodni]
   The police checked the uprising. (Policja stłumiła powstanie.)
   The president didn't know how to check the strike. (Prezydent nie wiedział jak stłumić strajk.)
   link synonim: control
 6. impede
 7. intercept *
  • zatrzymać, zatrzymywać
   Sir, the vessel has already changed course to intercept us. (Sir, ten statek właśnie zmienił kurs, by nas zatrzymać.)
 8. withhold *
 9. trap ***
  • zatrzymywać (np. ciepło, wodę) [przechodni]
   Don't open the window, we have to trap the heat. (Nie otwieraj okna, musimy zatrzymać ciepło.)
   Trap the rain water - we have nothing left to drink! (Zatrzymaj deszczówkę - nie zostało nam nic do picia!)
 10. reserve ***
 11. abort
 12. impound
 13. hold , *****
 14. ixnay AmE potocznie
 15. thraw ScoE
idiom
 1. sit on somebody ***  
  I don't want to sit on you for too long. (Nie chcę cię za długo zatrzymywać.)
phrasal verb
 1. hold somebody up  
czasownik
 1. buttonhole somebody
phrasal verb
 1. lock something in
  • zatrzymywać coś (np. zapach)
   I really liked her smell - I wish I could lock it in forever. (Naprawdę spodobał mi się jej zapach - chciałbym móc go zatrzymać na zawsze.)
   I will lock these memories in and never let go. (Zatrzymam te wspomnienia i nigdy nie odpuszczę.)
phrasal verb
 1. keep on somebody * , keep somebody on
 2. head somebody off  
  She headed the burglar off and waited for the police. (Ona zatrzymała włamywacza i czekała na policję.)
  The police headed the thief off on the street. (Policja zatrzymała złodzieja na ulicy.)
 3. hold somebody back
 4. take somebody in ** , także: take in somebody **
  • zatrzymać kogoś (np. na policji)  BrE przestarzale
   He took Mike in for 48 hours. (Zatrzymał Mike'a na 48 godzin.)
   The police have taken your husband in for drunk driving. (Policja zatrzymała twojego męża za jazdę po pijanemu.)
 5. pick somebody up , pick up somebody ****
czasownik
 1. save ****
  • zajmować, zatrzymać (np. miejsce dla kogoś) [przechodni]
   Save me a place at your table. (Zajmij mi miejsce przy swoim stoliku.)
   I'll be late, save me a seat. (Spóźnię się, zajmij mi siedzenie.)
 2. break *****
  • zakończyć, zatrzymać, przerwać (np. monotonię, cykl produkcji) [przechodni]
   This conflict is a vicious cycle, and we have to break it. (Ten konflikt to błędne koło, a my musimy je przerwać.)
   Katy didn't know how to break the sameness of life. (Katy nie wiedziała jak przerwać monotonię życia.)
 3. collar , **
 4. estop
phrasal verb
 1. hold back *
 2. stomp out
obrazek do "stay" po polsku
czasownik
 1. stay *****
  • zostać, zatrzymać się (pozostać w jakimś miejscu) [nieprzechodni]
   Please stay in the car. (Proszę zostać w samochodzie.)
   If I were you I'd stay at home tomorrow night. (Na twoim miejscu zostałbym w domu jutrzejszej nocy.)
   Will you stay with us? (Czy zostaniesz z nami?)
   We're staying at a nice hotel. (Zatrzymaliśmy się w przyjemnym hotelu.)
   link synonim: remain
 2. call , *****
 3. draw to a halt
 4. come to a stop
 5. park yourself
phrasal verb
 1. call at
  • przybyć gdzieś, zatrzymać się
   We called at Germany on the third day of the journey. (Przybyliśmy do Niemczech w trzeci dzień naszej podróży.)
   Whilst in Holland, where did you call at? (Podczas pobytu w Holandii, gdzie się zatrzymaliście?)
 2. hoe in , hoe into something
 1. take a beat potocznie
obrazek do "stop" po polsku
czasownik
 1. stop , *****
 2. pause ***
  • przerywać, zatrzymywać się [nieprzechodni]
   Let's pause for a moment, I need to rest. (Zatrzymajmy się na moment, potrzebuję odpocząć.)
   Can we pause our training? I'm exhausted. (Czy możemy przerwać nasz trening? Jestem wyczerpany.)
 3. halt **   [nieprzechodni]
  If you do not halt, we will open fire. (Jeśli się nie zatrzymacie, otworzymy ogień.)
 4. grind to a halt
 5. come to rest
phrasal verb
 1. pull up **
 2. put up **