Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"keep somebody on" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "keep somebody on" po angielsku

keep on somebody *
keep somebody on

phrasal verb
 1. nadal kogoś zatrudniać, zatrzymać kogoś
  I keep you on because you are useful. (Nadal cię zatrudniam, bo jesteś przydatny.)
  She'll keep on him if he works on this project. (Ona go zatrzyma, jeśli on będzie pracować nad tym projektem.)
phrasal verb
 1. kontynuować, dalej robić coś, robić coś nadal
  You have to keep on trying. (Musisz dalej próbować.)
 2. trwać (dziać się cały czas)
  The rain kept on for the rest of the day. (Deszcz padał przez resztę dnia.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.