"trwać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "trwać" po polsku

trwać

czasownik
 1. last , *****   [nieprzechodni]
  How long did the film last? (Jak długo trwał film?)
  A lesson lasts forty-five minutes. (Lekcja trwa czterdzieści pięć minut.)
 2. continue *****
 3. span **  
  His presidency spanned 8 years. (Jego prezydentura trwała 8 lat.)
 4. linger * , linger on
 5. stand *****
  • trwać, nie zmieniać się [nieprzechodni]
   Your figure stands. (Twoja figura się nie zmienia.)
   Our friendship will stand - I promise you. (Nasza przyjaźń będzie trwała - obiecuję ci.)
 6. persevere
  • wytrwać (w czymś), trwać (przy czymś)
   The treatment is painful, but I'm going to persevere with it. (Leczenie jest bolesne, ale wytrwam w nim.)
 7. abide *
phrasal verb
 1. keep up **
 2. keep on *
 3. hold on **
 1. be in process
 2. be in session  
 3. be in pending  

"trwać" — Słownik kolokacji angielskich

keep up kolokacja
 1. keep czasownik + up particle = trwać (np. o sytuacji)
  Bardzo silna kolokacja

  Thanks, and keep up the great work with the show.

  Podobne kolokacje:
linger on kolokacja
 1. linger czasownik + on przyimek = trwać, utrzymywać się (np. o zapachu, smaku)
  Bardzo silna kolokacja

  She felt his eyes linger on her a moment longer.

  Podobne kolokacje: