"oczekiwać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oczekiwać" po polsku

oczekiwać

obrazek do "expect" po polsku
czasownik
 1. expect ***** , także: spect język mówiony
  • spodziewać się, oczekiwać (np. że coś się stanie) [przechodni]
   They weren't expecting anybody else to be there. (Oni nie spodziewali się, że ktokolwiek inny tam będzie.)
   She's expecting a baby. (Ona spodziewa się dziecka.)
   I don't expect anything from you. (Nie oczekuję od ciebie niczego.)
   link synonim: anticipate
  • oczekiwać, żądać [przechodni]
   I expect the best from your company's service. (Oczekuję najlepszego od usług pańskiej firmy.)
   What do you expect from your workers? (Czego żądasz od swoich pracowników?)
  • oczekiwać, czekać (np. na przyjazd kogoś) [przechodni]
   I was expecting you here five minutes ago. (Czekałem tu na ciebie pięć minut temu.)
   My mother is expecting a letter from her sister. (Moja matka czeka na list od swojej siostry.)
 2. wait *****
  • oczekiwać (czegoś, co się jeszcze nie zdarzyło) [nieprzechodni]
   The Jews are still waiting for the coming of the Messiah. (Żydzi nadal oczekują przyjścia Mesjasza.)
   I waited for you for an hour in the rain. (Czekałam na ciebie w deszczu przez godzinę.)
 3. anticipate **
  • spodziewać się, oczekiwać [przechodni]
   What should I anticipate? (Czego mam się spodziewać?)
   I anticipate trouble finding a good doctor in this town. (Spodziewam się problemów ze znalezieniem dobrego lekarza w tym mieście.)
   I anticipate the worst. (Spodziewam się najgorszego.)
   link synonim: expect
   zobacz także: second-guess
 4. await **
 5. abide *
 6. tarry
phrasal verb
 1. count on something ** , count upon something
 2. look to something **

"oczekiwać" — Słownik kolokacji angielskich

expect that kolokacja
 1. expect czasownik + that przyimek = oczekiwać, że
  Luźna kolokacja

  Rick had expected that action, well ahead of the teacher's taking it.

  Podobne kolokacje: