PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"oczekiwanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "oczekiwanie" po polsku

oczekiwanie

rzeczownik
 1. expectation ***
  • oczekiwanie, wymaganie [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   Children often fail to live up to their parents' expectations. (Dzieci często nie są w stanie spełnić oczekiwań rodziców.)
   Your expectations are very unrealistic. (Twoje wymagania są bardzo nierealistyczne.)
  • nadzieja, przewidywanie, oczekiwanie [COUNTABLE USUALLY PLURAL]
   a hope that something will happen
   The outcome exceeded my expectations. (Wynik przekroczył moje oczekiwania.)
   You should lower your expectations if you don't want to be disappointed. (Musisz obniżyć swoje oczekiwania, jeśli nie chcesz się rozczarować.)
 2. anticipation *
 3. wait *****
  • oczekiwanie, okres oczekiwania [SINGULAR]
   The approximate wait is two minutes. (Średni czas oczekiwania to dwie minuty.)
   How long is the wait for coffee? (Jak długi jest czas oczekiwania na kawę?)
   Let's talk about your job during our wait for food. (Porozmawiajmy o twojej pracy podczas naszego oczekiwania na jedzenie.)
 4. expectancy * , expectance
  • oczekiwanie, wyczekiwanie [UNCOUNTABLE]
   The expectancy will be longer than we expected. (Oczekiwanie będzie dłuższe niż przewidywaliśmy.)
 5. contemplation   [UNCOUNTABLE]
 6. tarrying
idiom
 1. holding pattern  
przysłówek
 1. awaiting  
czasownik
 1. expect ***** , także: spect spoken
  • spodziewać się, oczekiwać (np. że coś się stanie) [TRANSITIVE]
   They weren't expecting anybody else to be there. (Oni nie spodziewali się, że ktokolwiek inny tam będzie.)
   She's expecting a baby. (Ona spodziewa się dziecka.)
   I don't expect anything from you. (Nie oczekuję od ciebie niczego.)
   link synonim: anticipate
  • oczekiwać, żądać [TRANSITIVE]
   I expect the best from your company's service. (Oczekuję najlepszego od usług pańskiej firmy.)
   What do you expect from your workers? (Czego żądasz od swoich pracowników?)
  • oczekiwać, czekać (np. na przyjazd kogoś) [TRANSITIVE]
   I was expecting you here five minutes ago. (Czekałem tu na ciebie pięć minut temu.)
   My mother is expecting a letter from her sister. (Moja matka czeka na list od swojej siostry.)
 2. wait *****
  • oczekiwać (czegoś, co się jeszcze nie zdarzyło) [INTRANSITIVE]
   The Jews are still waiting for the coming of the Messiah. (Żydzi nadal oczekują przyjścia Mesjasza.)
   I waited for you for an hour in the rain. (Czekałam na ciebie w deszczu przez godzinę.)
 3. anticipate **
  • spodziewać się, oczekiwać [TRANSITIVE]
   What should I anticipate? (Czego mam się spodziewać?)
   I anticipate trouble finding a good doctor in this town. (Spodziewam się problemów ze znalezieniem dobrego lekarza w tym mieście.)
   I anticipate the worst. (Spodziewam się najgorszego.)
   link synonim: expect
   zobacz także: second-guess
 4. await **
 5. abide *
 6. tarry
phrasal verb
 1. count on something ** , count upon something
 2. look to something **

powered by  eTutor logo