ODBIERZ DARMOWY KURSKup eTutor angielski, a Travel English otrzymasz GRATIS!SPRAWDŹ >>Zamknij

"poczekać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poczekać" po polsku

poczekać

phrasal verb
 1. hold on **
  • zaczekać, poczekać
   Hold on a minute. I forgot about something. (Zaczekaj chwilę. Zapomniałem o czymś.)
   Hold on, I can't run so fast in high heels. (Poczekaj, nie mogę tak szybko biec w szpilkach.)
 2. hang on **  
  Hang on! What are you doing? (Poczekaj! Co ty robisz?)
  Hang on, whom are we talking about? (Poczekaj, o kim my mówimy?)
 3. stick around , stay around
 4. hang about
idiom
 1. wait for the dust to settle
 2. hang tight AmE potocznie
obrazek do "wait" po polsku Britain Loves a Queue,
czasownik
 1. wait *****   [nieprzechodni]
  I can't wait that long. (Nie mogę czekać tak długo.)
  Could you wait ten more minutes? (Czy mógłbyś poczekać jeszcze dziesięć minut?)
  There was nothing to do but wait. (Nie było co robić tylko czekać.)
 2. expect ***** , także: spect język mówiony
  • oczekiwać, czekać (np. na przyjazd kogoś) [przechodni]
   I was expecting you here five minutes ago. (Czekałem tu na ciebie pięć minut temu.)
   My mother is expecting a letter from her sister. (Moja matka czeka na list od swojej siostry.)
 3. await **
 4. hold , *****
  • czekać (o rozmowie telefonicznej)
   Tom will answer shortly, hold please. (Tom odpowie w krótkim czasie, proszę czekać.)
   I can't hold, this is very important. (Nie mogę czekać, to bardzo ważne.)
phrasal verb
 1. grow something out
 1. lie in store , lie ahead
  • czekać, szykować się (o czymś co ma nadejść w przyszłości), mieć coś przed sobą
   Who knows what lies in store... (Kto wie co nas czeka...)
   I don't know what lies in store. I'm just doing what I want. (Nie wiem co jeszcze przede mną. Robię to co chcę.)
idiom
 1. cool one's heels   potocznie

Powiązane zwroty — "poczekać"

czasownik
phrasal verb
rzeczownik
oczekiwanie = expectation +5 znaczeń
poczekalnia = waiting room , także: waiting area +2 znaczenia
czekanie = waiting +2 znaczenia
idiom
przysłówek
inne
inne

"poczekać" — Słownik kolokacji angielskich

stick around kolokacja
 1. stick czasownik + around particle = pozostać w pobliżu, zostać na miejscu, poczekać
  Bardzo silna kolokacja

  But he wanted to stick around for a few minutes and see what was going on.

  Podobne kolokacje:
stay around kolokacja
 1. stay czasownik + around przyimek = pozostać w pobliżu, zostać na miejscu, poczekać
  Bardzo silna kolokacja

  I stay on these guys around here all the time about it.

  Podobne kolokacje:
hold on kolokacja
Popularniejsza odmiana: held on
 1. hold czasownik + on particle = zaczekać, poczekać
  Bardzo silna kolokacja

  The next race will be held on May 3, 2014.

  Podobne kolokacje: