"stay until" — Słownik kolokacji angielskich

stay until kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zostawać do czasu gdy
  1. stay czasownik + until przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Every one of them wants to stay here until the last possible moment.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo