"stay" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

stay czasownik

stay + rzeczownik
Kolokacji: 5
place to stay • hotel to stay • decision to stay • reason to stay • way to stay
czasownik + stay
Kolokacji: 69
plan to stay • prefer to stay • manage to stay • choose to stay • intend to stay • try to stay • decide to stay • want to stay • tend to stay • ...
stay + przyimek
Kolokacji: 67
stay until • stay within • stay up • stay down • stay out • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 45
2. stay until = zostawać do czasu gdy stay until
  • Every one of them wants to stay here until the last possible moment.
  • "Would you like to stay here for a few days until you're well enough to be on your way?"
  • Why don't you stay at the house until the morning?
  • No need to stay in one place until he was found.
  • The children started at 5 and could stay until 16.
  • The B-52 will stay in military service until around 2040.
  • But he said they might be allowed to stay until the end of the war.
  • I try to get there about 5pm and often stay until late.
  • The city would stay under Union control until the end of the war.
  • They will continue to stay away from us until the next attack.
3. stay within = zostań wewnątrz stay within
4. stay inside = zostań do środka stay inside
5. stay till = zostawać kasa sklepowa stay till
6. stay up = chodzić późno spać, późno się położyć, nie kłaść się, nie spać, być do późna na nogach stay up
7. stay near = zostań blisko stay near
8. stay above = zostań wyżej stay above
9. stay in = pozostawać w domu, zostawać w domu stay in
10. stay at = zatrzymaj się stay at
11. stay behind = pozostać w miejscu stay behind
12. stay on = zostawać w zawodzie stay on
13. stay out = przebywać poza domem stay out
14. stay down = utrzymywać swoją pozycję (np. siedzącą) stay down
15. stay under = pozostawaj pod narkozą stay under
16. stay for = zostań stay for
17. stay after = zostań potem stay after
18. stay during = zostawać podczas stay during
19. stay through = zostań całkowicie stay through
20. stay around = pozostać w pobliżu, zostać na miejscu stay around
21. stay throughout = zostań przez cały czas stay throughout
22. stay below = zostań poniżej stay below
23. stay close to = zostawać blisko aby stay close to
24. stay by = zostawać przez stay by
25. stay over = zostać na noc, zanocować stay over
26. stay about = zostawać około stay about
27. stay without = zostań na zewnątrz stay without
28. stay to = zostawać aby stay to
29. stay from = zostawać z stay from
30. stay despite = zostawać pomimo stay despite
31. stay outside = zostań na zewnątrz stay outside
32. stay of = zostawać z stay of
33. stay beyond = zostań dalej stay beyond
35. stay off = unikać jedzenia (czegoś), trzymać się z dala od jakiegoś jedzenia stay off
36. stay ahead of = zostawać przed stay ahead of
37. stay into = zostawać do stay into
38. stay out of = być poza domem z stay out of
39. stay aboard = zostań na pokładzie stay aboard
40. stay up to = nie położyć się aby stay up to
41. stay between = zostań pośrodku stay between
42. stay beside = zostawać obok stay beside
43. stay before = zostań wcześniej stay before
44. stay since = zostań od tej pory stay since
45. stay among = zostawać wśród stay among
stay + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 116
stay long • stay away • stay together • stay behind • stay alive • stay indoors • stay inside • stay late • stay right • better stay • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.