"poczekać na rozpatrzenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poczekać na rozpatrzenie" po polsku

poczekać na rozpatrzenie

phrasal verb
  1. lie over
    • poczekać na rozpatrzenie (np. o wniosku) formal

"poczekać na rozpatrzenie" — Słownik kolokacji angielskich

lie over kolokacja
  1. lie czasownik + over przyimek = poczekać na rozpatrzenie (np. o wniosku)
    Bardzo silna kolokacja

    If the square is accurate, the second line will lie over the first.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo