TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"szykować się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szykować się" po polsku

szykować się

 1. get ready **
 2. lie in store , lie ahead
  • czekać, szykować się (o czymś co ma nadejść w przyszłości), mieć coś przed sobą
   Who knows what lies in store... (Kto wie co nas czeka...)
   I don't know what lies in store. I'm just doing what I want. (Nie wiem co jeszcze przede mną. Robię to co chcę.)
 3. groom oneself carefully  
idiom
 1. be brewing
 2. be in the pipeline
  • być w przygotowaniu, szykować się
   The ceremony is in the pipeline, it is going to commence in 5 hours. (Uroczystość jest w przygotowaniu, rozpocznie się za 5 godzin.)
phrasal verb
 1. set something up
obrazek do "prepare" po polsku
czasownik
 1. prepare ****
czasownik
 1. plan *****   [przechodni]
  What are you planning to do now? (Co zamierzasz teraz zrobić?)
  She was planning to organize a party but she didn't have enough money. (Planowała urządzić imprezę, ale nie miała wystarczająco dużo pieniędzy.)
phrasal verb
 1. gear up  
  We need to gear up fast. (Musimy się szybko przygotować.)

"szykować się" — Słownik kolokacji angielskich

lie ahead kolokacja
 1. lie czasownik + ahead przysłówek = czekać, szykować się (o czymś co ma nadejść w przyszłości), mieć coś przed sobą
  Bardzo silna kolokacja

  The present and what might lie ahead were more important to him.

  Podobne kolokacje:
get ready kolokacja
 1. get czasownik + ready przymiotnik = przygotowywać się, szykować się
  Zwykła kolokacja

  And - as if that weren't bad enough - he was getting ready to murder a large number of house guests.