KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ahead" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

ahead przysłówek

czasownik + ahead
Kolokacji: 137
go ahead • look ahead • move ahead • lie ahead • lay ahead • stare ahead • press ahead • push ahead • forge ahead • plan ahead • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 39
1. go ahead = zacząć robić (po uzyskaniu pozwolenia) go ahead
2. look ahead = patrzeć przed siebie (w przyszłość) look ahead
3. move ahead = rusz się naprzód move ahead
4. lie ahead = czekać, szykować się (o czymś co ma nadejść w przyszłości), mieć coś przed sobą lie ahead
  • The present and what might lie ahead were more important to him.
  • "She will be looking for us, either following behind or lying in wait ahead."
  • They're not sure just what lies ahead, but they hope to keep on doing books.
  • But there are questions about how much growth lies ahead.
  • I don't know what lies ahead for me in this world.
  • One does not like to think of what lies ahead.
  • He tried not to think of what might lie ahead.
  • I believe that is very important for what lies ahead.
  • Let us make the most out of what lies ahead.
  • At the end of the day, its best days lie ahead.
5. lay ahead = połóż naprzód lay ahead
6. stare ahead = zapatrz się przed siebie stare ahead
8. push ahead = posuwać się naprzód push ahead
9. forge ahead = posuwać się do przodu, przeć do przodu forge ahead
10. plan ahead = planować do przodu, myśleć o przyszłości plan ahead
11. point ahead = punkt naprzód point ahead
12. pull ahead = wysunąć się na przód pull ahead
13. loom ahead = wyłoń się naprzód loom ahead
14. call ahead = zadzwoń naprzód call ahead
15. get ahead = wyprzedzić (np. w karierze) get ahead
16. run ahead = pobiegnij naprzód run ahead
17. think ahead = planować do przodu, myśleć o przyszłości think ahead
18. plunge ahead = zagłębiaj naprzód plunge ahead
19. see ahead = zobacz naprzód see ahead
20. come ahead = przyjdź naprzód come ahead
21. walk ahead = chodź naprzód walk ahead
22. race ahead = wyścig naprzód race ahead
23. peer ahead = spojrzyj naprzód peer ahead
24. surge ahead = nagły przypływ naprzód surge ahead
25. jump ahead = skocz naprzód jump ahead
26. leap ahead = skocz naprzód leap ahead
27. ride ahead = pojedź naprzód ride ahead
28. sent ahead = wysłany naprzód sent ahead
29. plow ahead = pług naprzód plow ahead
30. come out ahead = osiągnąć zysk come out ahead
31. charge ahead = opłata naprzód charge ahead
32. stay ahead = zostań naprzód stay ahead
33. rush ahead = popędź naprzód rush ahead
34. made ahead = zrobiony naprzód made ahead
35. scout ahead = skaut naprzód scout ahead
36. skip ahead = przeskoczyć, przejść dalej (np. do następnej strony), pominąć skip ahead
37. stretch ahead = rozciągnij naprzód stretch ahead
38. appear ahead = pojaw się naprzód appear ahead
39. gaze ahead = wpatruj się naprzód gaze ahead

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.