"move ahead" — Słownik kolokacji angielskich

move ahead kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rusz się naprzód
  1. move czasownik + ahead przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    "They should never have moved ahead on the process without coming to the community first."

powered by  eTutor logo