BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"go ahead" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "go ahead" po angielsku

go ahead ***

phrasal verb
 1. zacząć robić (po uzyskaniu pozwolenia)
  When you finish this task you can go ahead with the next one. (Kiedy skończysz robić to zadanie, możesz zacząć robić następne.)
  My mother told me to go ahead with the dinner. (Moja mama kazała mi zacząć robić obiad.)
 2. zdarzyć się, mieć miejsce (np. wydarzenie towarzyskie)
  His concert went ahead on Monday - why didn't you come? (Jego koncert miał miejsce w poniedziałek - czemu nie przyszedłeś?)
 3. wychodzić, wyjść na prowadzenie (np. w zawodach sportowych)
  Jim went ahead in the race. (Jim wyszedł na prowadzenie w biegu.)
  Michael's swimming very fast and he's going ahead. (Michael płynie bardzo szybko i wychodzi na prowadzenie.)
 4. śmiało (zachęta do zrobienia czegoś) język mówiony
  Go ahead, hit me if you want. (Śmiało, uderz mnie jeśli chcesz.)
  "Can I use your phone?" "Sure, go ahead." ("Czy mogę skorzystać z twojego telefonu?" "Pewnie, śmiało.")
 5. odbywać się (zgodnie z planem)
  Did everything go ahead according to our plan? Were there any problems? (Czy wszystko odbyło się zgodnie z naszym planem? Były jakieś problemy?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

go ahead ***
go on ahead

phrasal verb
 1. iść przodem
  I will go ahead and check if this is safe. (Pójdę przodem i sprawdzę, czy to jest bezpieczne.)
  I'm scared - can you go ahead, please? (Boję się - czy możesz iść przodem, proszę?)
  I think that the strongest one should go ahead and protect the others. (Myślę, że najsilniejszy powinien iść przodem i ochraniać pozostałych.)
  link synonim: go on

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

idiom
 1. zielone światło (pozwolenie na robienie czegoś)
przymiotnik
 1. nowatorski, rzutki, przedsiębiorczy  BrE

"go ahead" — Słownik kolokacji angielskich

go ahead kolokacja
 1. go czasownik + ahead przysłówek = zacząć robić (po uzyskaniu pozwolenia)
  Bardzo silna kolokacja

  So I just went right ahead and asked him my question.

powered by  eTutor logo