Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"śmiało" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "śmiało" po polsku

śmiało

przysłówek
 1. boldly
  • śmiało, odważnie
   She boldly started to sing. (Ona odważnie zaczęła śpiewać.)
   He did what he promised and boldly jumped off a cliff. (On zrobił, co przyrzekł i śmiało skoczył z klifu.)
  • wyraźnie, wyraziście, śmiało, krzykliwie
   She always liked boldly coloured clothes. (Ona zawsze lubiła ubrania w krzykliwych kolorach.)
   Her house is boldly designed. (Jej dom jest śmiało zaprojektowany.)
   His shirt was boldly patterned. (Jego koszula była krzykliwie wzorzysta.)
 2. explicitly **  
 3. daringly
 4. breezily
 5. unselfconsciously
 6. audaciously
 7. hardily
 8. bodaciously  
 9. malapertly
 10. temerariously
 11. adventurously
 12. barefacedly
 13. nervily
 14. fortiter
idiom
 1. have at it *
  • śmiało (zachęta do zrobienia czegoś)
phrasal verb
 1. go ahead ***
 2. fire away , ask away
przymiotnik
 1. spunkily
idiom
 1. go for it
  • dawaj!, próbuj!, śmiało!, dalej! język mówiony
   "I'm going to run for mayor." "Go for it! You're the best." ("Zamierzam kandydować na burmistrza." "Dawaj! Jesteś najlepszy.")
   "I'm going to try to play in a volleyball team." "Go for it!" ("Zamierzam spróbować grać w zespole siatkówki." "Próbuj!")
   You can't give up now. Go for it, Peggy! (Nie możesz się teraz poddać. Dawaj, Peggy!)
rzeczownik
 1. punk *
  • smarkacz, gnojek, śmieć potocznie
   You feelin' lucky, punk? (Myślisz, że to twój szczęśliwy dzień, śmieciu?)
   This punk tried to steal from me! (Ten gnojek próbował mnie okraść!)
 2. dross
 3. cruft
 4. chickenshit
czasownik
 1. durst
obrazek do "laugh" po polsku
czasownik
 1. laugh , ****
  • śmiać się, zaśmiać się [nieprzechodni]
   The boy laughed and kept on going. (Chłopiec zaśmiał się i szedł dalej.)
   I could do nothing but laugh. (Nie mogłem zrobić nic, tylko się śmiać.)
   Everyone at the table laughed. (Wszyscy przy stole się zaśmiali.)
   She laughed but inside she was feeling humiliated. (Ona się zaśmiała, ale w środku czuła się upokorzona.)
   Suddenly, I started laughing and crying at the same time. (Nagle zacząłem śmiać się i płakać w tym samym momencie.)
   I laughed when I saw my best friend wear that ugly dress. (Zaśmiałam się, kiedy zobaczyłam moją najlepszą przyjaciółkę ubraną w tę brzydką sukienkę.)
 2. roar **
 3. go laughing  
 4. arride
 1. wear a grin  
czasownik
 1. daren't

"śmiało" — Słownik kolokacji angielskich

fire away kolokacja
 1. fire czasownik + away przysłówek = śmiało, dawaj, wal śmiało, pytaj śmiało (zachęta lub pozwolenie na zadanie pytanie)
  Zwykła kolokacja

  I fired into her face from less than two feet away.

  Podobne kolokacje:
ask away kolokacja
 1. ask czasownik + away przysłówek = śmiało, dawaj, wal śmiało, pytaj śmiało (zachęta lub pozwolenie na zadanie pytanie)
  Luźna kolokacja

  Ask away, wherever you like and all night long - anywhere except only here.