BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"skip" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "skip" po angielsku

skip over
skip **

phrasal verb
 1. pominąć coś, zignorować coś (np. nieciekawe fragmenty książki)
  I hope you didn't skip over the fragments about nature. (Mam nadzieję, że nie pominęłaś fragmentów o naturze.)

skip
skipper

rzeczownik
 1. kapitan, dowódca potocznie

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Pilfer not their mirth and
rzeczownik
 1. kontener (na śmieci, odpadki), śmietnik

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

skip **

rzeczownik
 1. podskok, podryg
  The fence was low enough to pass it with a skip. (Płot był na tyle niski, że można było go ominąć podskokiem.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. podskakiwać, podrygiwać [nieprzechodni]
  You could see how happy he was, he was skipping and smiling all the time. (Mogłeś zobaczyć, jaki był szczęśliwy, cały czas podskakiwał i się uśmiechał.)
  She skipped happily along the river. (Ona wesoło podskakiwała wzdłuż rzeki.)
  He skipped in place to warm himself up. (On podskakiwał w miejscu by się rozgrzać.)
 2. unikać (obowiązków), pomijać (pewne czynności) [przechodni]
  Let's skip the pleasantries. (Darujmy sobie uprzejmości.)
 3. przeskakiwać (z tematu na temat) [nieprzechodni]
  He skipped right to the main topic of the meeting. (On przeskoczył od razu do głównego tematu spotkania.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. wagarować [przechodni]
  We decided to skip tomorrow and go to the park. (Postanowiliśmy jutro wagarować i pójść do parku.)
  He's been ditching for a week now. (On wagaruje już od tygodnia.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. opuszczać coś, pomijać coś
  to omit or eliminate something
  Let's skip the introduction. (Pomińmy wstęp.)
  Skip the niceness, I know you don't like me. (Pomiń uprzejmości, wiem, że mnie nie lubisz.)

Powiązane zwroty — "skip"

czasownik
rzeczownik
inne
inne
phrasal verb
przymiotnik
idiom
kolokacje

"skip" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "skip" po polsku

skip

rzeczownik
 1. roll-off

powered by  eTutor logo