PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"wagarować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wagarować" po polsku

wagarować

czasownik
 1. skip BrE potocznie ** , ditch AmE potocznie *   [przechodni]
  We decided to skip tomorrow and go to the park. (Postanowiliśmy jutro wagarować i pójść do parku.)
  He's been ditching for a week now. (On wagaruje już od tygodnia.)
 2. skip school
  • wagarować, iść na wagary
   The girls skipped school, and spent the day in town. (Dziewczynki poszły na wagary i spędziły dzień w mieście.)
 3. cut class
idiom
 1. play truant BrE , play hooky AmE , także: play hookey AmE
  • wagarować, zrywać się ze szkoły, chodzić na wagary
   The school is testing a new scheme to discourage students from playing truant. (Szkoła testuje nowy program, aby zniechęcić uczniów do wagarowania.)
   "Tom," he said, "let's play hooky today." ("Tom", on powiedział, "chodźmy dzisiaj na wagary".)
   link synonim: skip classes
 2. wag it   slang
 3. hook Jack    AmE slang
 4. hop the wag , wag off
 1. skip classes
  • opuszczać lekcje, wagarować
   If you keep skipping classes like that they will expel you! (Jeśli będziesz tak opuszczać lekcje, to cię wyrzucą!)
   link synonim: play truant
phrasal verb
 1. skip off school
 1. skip a class

Powiązane zwroty — "wagarować"

rzeczownik
wagary AmE = cut +1 znaczenie
wagarowanie = truancy , także: truantry +1 znaczenie

"wagarować" — Słownik kolokacji angielskich

skip classes kolokacja
 1. skip czasownik + class rzeczownik = opuszczać lekcje, wagarować
  Silna kolokacja

  Two years earlier, about 35 percent said they had skipped class.

cut class kolokacja
Popularniejsza odmiana: cut classes
 1. cut czasownik + class rzeczownik = wagarować, chodzić na wagary
  Luźna kolokacja

  I also taught her how to cut class, but that's another story.