Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"chodzić na wagary" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "chodzić na wagary" po polsku

chodzić na wagary

idiom
 1. play truant BrE , play hooky AmE , także: play hookey AmE
  • wagarować, zrywać się ze szkoły, chodzić na wagary
   The school is testing a new scheme to discourage students from playing truant. (Szkoła testuje nowy program, aby zniechęcić uczniów do wagarowania.)
   "Tom," he said, "let's play hooky today." ("Tom", on powiedział, "chodźmy dzisiaj na wagary".)
   link synonim: skip classes
 2. hop the wag , wag off
czasownik
 1. cut class
 2. jig    AusE slang
  I've had enough of you jigging! (Mam dość twojego chodzenia na wagary!)

"chodzić na wagary" — Słownik kolokacji angielskich

cut class kolokacja
Popularniejsza odmiana: cut classes
 1. cut czasownik + class rzeczownik = wagarować, chodzić na wagary
  Luźna kolokacja

  I also taught her how to cut class, but that's another story.