TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"cut" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

cut czasownik

cut + rzeczownik
Kolokacji: 268
cut costs • cut taxes • cut spending • cut corners • cut emissions • cut edge • cut ties • cut expenses • cut benefits • cut trees • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
2. cut taxes = podatki cięcia cut taxes
4. cut corners = pójść na łatwiznę, pójść po linii najmniejszego oporu, pójść na skróty (robić coś z minimalnym wysiłkiem) cut corners
6. cut ties = krawaty cięcia cut ties
7. cut edge = brzeg cięcia cut edge
9. cut benefits = korzyści cięcia cut benefits
11. cut trees = drzewa cięcia cut trees
12. cut aid = cięcie pomoc cut aid
14. cut services = cięcie usługi cut services
15. cut staff = personel cięcia cut staff
16. cut wood = cięcie drzewo cut wood
17. cut programs = programy cięcia cut programs
20. cut one's lead = ciąć czyjś prowadzenie cut one's lead
21. cut one's hair = ciąć czyjś włosy cut one's hair
22. cut several jobs = potnij kilka prac cut several jobs
24. cut one's way = wyrąbywać sobie drogę, przekopywać sobie drogę cut one's way
26. cut one's losses = wycofać się w porę (żeby więcej nie stracić) cut one's losses
27. cut several percent = ciąć kilka procent cut several percent
28. cut one's teeth = spróbować czegoś, zdobywać doświadczenie w czymś, próbować swoich sił, zaczynać karierę cut one's teeth
29. cut one's work force = ciąć czyjś siła robocza cut one's work force
31. cut one's hand = ciąć czyjś ręka cut one's hand
32. cut one's head = ciąć czyjś głowa cut one's head
33. cut one's pay = ciąć czyjś płaca cut one's pay
34. cut bonus payments = cięcie zapłaty premiowe cut bonus payments
35. cut subsidies = dotacje cięcia cut subsidies
36. cut funding = finansowanie cięcia cut funding
37. cut one's salary = ciąć czyjś pensja cut one's salary
40. cut one's finger = skaleczyć się w palec cut one's finger
42. cut off aid = cięcie z pomocy cut off aid
43. cut down trees = cięcie w dół drzew cut down trees
44. cut people = ludzie cięcia cut people
45. cut a swath = potnij pokos cut a swath
46. cut off one's retreat = odcinać czyjś wycofanie się cut off one's retreat
47. cut a deal = robić interesy, dogadać się cut a deal
49. cut one's dividend = ciąć czyjś dywidenda cut one's dividend
50. cut one's arm = ciąć czyjś ramię cut one's arm
51. cut classes = klasy cięcia cut classes
  • I also taught her how to cut class, but that's another story.
  • I began to cut classes and avoid the school for days at a time.
  • Then he cuts classes or doesn't show up at all.
  • If my mother didn't get a call about me from the school once a week, she'd think I was cutting classes.
  • It's enough to make you cut classes and go to the beach.
  • No one was going to get me to cut class, to sell drugs, to make mistakes with girls.
  • They also said students often use the room to smoke, cut classes and hang out after school.
  • Almost everyone cuts class one or two times during high school.
  • No one knows how many children cut class to work in sweatshops.
  • Children cut class to watch him walk 25 yards from a gym to the team bus.
52. cut wages = zarobki cięcia cut wages
53. cut a hole = wyciąć dziurę cut a hole
54. plan to cut = plan cięcia plan to cut
55. cut out one's heart = wycinać czyjś serce cut out one's heart
57. effort to cut = wysiłek by ciąć effort to cut
58. cut the cord = przeciąć pępowinę cut the cord
59. cut tape = taśma cięcia cut tape
61. cut the rope = przetnij linę cut the rope
62. cut a path = wydrąż drogę cut a path
63. cut off one's hair = odcinać czyjś włosy cut off one's hair
65. cut one's debt = ciąć czyjś dług cut one's debt
66. cut timber = cięcie drewno cut timber
67. cut strips = pasy cięcia cut strips
68. cut the number = obniż liczbę cut the number
69. cut meat = cięcie mięso cut meat
70. cut a figure = przyciągać uwagę, sprawiać wrażenie cut a figure
71. cut one's payroll = ciąć czyjś lista płac cut one's payroll
72. cut one's leg = skalecz się w nogę cut one's leg
73. cut the line = odetnij prąd cut the line
74. cut the engine = zgasić silnik, wyłączyć silnik cut the engine
76. cut one's bonds = ciąć czyjś więzi cut one's bonds
77. cut one's rating = ciąć czyjś wskaźnik cut one's rating
78. cut ice = lód cięcia cut ice
79. cut off one's nose = odcinać czyjś nos cut off one's nose
80. cut consumption = spożycie cięcia cut consumption
82. way to cut = droga do cięcia way to cut
83. cut branches = gałęzie cięcia cut branches
84. cut side = cięcie strona cut side
85. cut a slice = odkrój plaster cut a slice
86. cut one's foot = ciąć czyjś stopa cut one's foot
87. cut out one's tongue = wycinać czyjś język cut out one's tongue
88. cut funds = obcinać fundusze cut funds
89. cut fares = opłaty za przejazd cięcia cut fares
90. cut waste = odpady cięcia cut waste
91. cut one's wrists = podetnij sobie żyły cut one's wrists
92. cut one's bills = ciąć czyjś rachunki cut one's bills
93. cut off one's legs = odcinać czyjś nogi cut off one's legs
94. cut pollution = cięcie zanieczyszczenie cut pollution
95. cut the ribbon = przetnij wstęgę cut the ribbon
96. cut off one's line = odcinać czyjś linia cut off one's line
97. cut stone = kamień ciosany cut stone
98. cut output = cięcie produkcja cut output
czasownik + cut
Kolokacji: 53
begin cutting • start cutting • propose cutting • plan to cut • try to cut • forced to cut • decide to cut • want to cut • go to cut • ...
cut + przyimek
Kolokacji: 72
cut off • cut down • cut into • cut through • cut back • cut across • cut out • cut up • ...
cut + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 121
cut short • sharply cut • cut loose • cut open • drastically cut • cut deeply • cut away • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.