BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"cut staff" — Słownik kolokacji angielskich

cut staff kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): personel cięcia
  1. cut czasownik + staff rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But I think they could cut staff at the central office.

powered by  eTutor logo