"pitch staff" — Słownik kolokacji angielskich

pitch staff kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): personel boiska
  1. pitch czasownik + staff rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "I have a sense this could be the best pitching staff we've gone north with," he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo