"pitch several innings" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): boisko kilka rund
  1. pitch czasownik + innings rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He pitched the last 2 innings of a 9-0 game.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo