"employ several staff" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zatrudnienie kilka personel
  1. employ czasownik + staff rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The group employs more than 14,000 staff in 140 countries.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo