"cut classes" — Słownik kolokacji angielskich

cut classes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klasy cięcia
  1. cut czasownik + class rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I also taught her how to cut class, but that's another story.

podobne do "cut classes" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "cut classes" po angielsku

czasownik