"offer classes" — Słownik kolokacji angielskich

offer classes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klasy oferty
  1. offer czasownik + class rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    They also offer many other community events and classes throughout the year.

powered by  eTutor logo