"cut one's dividend" — Słownik kolokacji angielskich

cut one's dividend kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciąć czyjś dywidenda
  1. cut czasownik + dividend rzeczownik
    Silna kolokacja

    Ford, which lost nearly $1.5 billion during the first six months of 2006, cut its dividend in half last month.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo