KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"skakać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "skakać" po polsku

skakać

obrazek do "jump" po polsku obrazek do "leap" po polsku Lindy Hop ...
czasownik
 1. jump ****   [nieprzechodni]
  They were jumping into the pool. (Oni skakali do basenu.)
 2. leap **
  • przeskoczyć, skakać [nieprzechodni]
   My dog leaped over the fence and ran away. (Mój pies przeskoczył nad płotem i uciekł.)
   The cats were leaping around, playing with each other. (Koty skakały dookoła, bawiąc się ze sobą.)
 3. hop **
  • podskakiwać, skakać [nieprzechodni]
   A bird hopped on the railing of the stairs. (Ptak podskakiwał na poręczy schodów.)
   Tom hopped in his room. (Tom skakał w swoim pokoju.)
 4. spring ****
  • skakać (oddawać skok w jakimś kierunku) termin literacki [nieprzechodni]
   The man sprang at him and started to strangle him. (Mężczyzna skoczył na niego i zaczął go dusić.)
   I sprang forth and hugged her. (Skoczyłem naprzód i przytuliłem ją.)
   link synonim: leap
 5. spike **
  • zwyżkować (o giełdzie), wzrastać nagle (o temperaturze), skakać (o cenach)
   Our company's actions spiked after last week's announcement. (Akcje naszej firmy zaliczyły zwyżkę po ogłoszeniu z zeszłego tygodnia.)
 6. pounce
 7. seesaw
 8. jump rope American English , skip rope
 9. loup
czasownik
 1. vault , * , vault over something
  • skoczyć, skakać przez coś
   He vaulted over the fence. (On przeskoczył przez płot.)
   She vaulted five metres. (Ona skoczyła pięć metrów.)
phrasal verb
 1. pop in , pop around , pop round , pop by , pop over
 2. ramp up
 1. take a leap

Powiązane zwroty — "skakać"

rzeczownik
czasownik
phrasal verb
przymiotnik
idiom

"skakać" — Słownik kolokacji angielskich

skip rope kolokacja
 1. skip czasownik + rope rzeczownik = skakać (przez skakankę), skakać na skakance
  Luźna kolokacja

  Three tiny girls were playing at skipping ropes out the back.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo