BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"skakanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "skakanie" po polsku

skakanie

rzeczownik
 1. jumping
 2. pouncing
 3. hopping
 4. leaping
 5. seesawing
 6. spiking
 7. springing
  • skakanie (oddawanie skoku w jakimś kierunku) literary
 8. louping
Lindy Hop ...
czasownik
 1. jump ****   [INTRANSITIVE]
  They were jumping into the pool. (Oni skakali do basenu.)
 2. leap **
  • przeskoczyć, skakać [INTRANSITIVE]
   My dog leaped over the fence and ran away. (Mój pies przeskoczył nad płotem i uciekł.)
   The cats were leaping around, playing with each other. (Koty skakały dookoła, bawiąc się ze sobą.)
 3. hop **
 4. spring ****
  • skakać (oddawać skok w jakimś kierunku) literary [INTRANSITIVE]
   The man sprang at him and started to strangle him. (Mężczyzna skoczył na niego i zaczął go dusić.)
   I sprang forth and hugged her. (Skoczyłem naprzód i przytuliłem ją.)
   link synonim: leap
 5. spike **
  • zwyżkować (o giełdzie), wzrastać nagle (o temperaturze), skakać (o cenach)
   Our company's actions spiked after last week's announcement. (Akcje naszej firmy zaliczyły zwyżkę po ogłoszeniu z zeszłego tygodnia.)
 6. pounce
 7. seesaw
 8. jump rope American English , skip rope
 9. loup
czasownik
 1. vault , * , vault over something
  • skoczyć, skakać przez coś
   He vaulted over the fence. (On przeskoczył przez płot.)
   She vaulted five metres. (Ona skoczyła pięć metrów.)
phrasal verb
 1. pop in , pop around , pop round , pop by , pop over
 2. ramp up
 1. take a leap

powered by  eTutor logo