ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wyskakiwać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyskakiwać" po polsku

wyskakiwać

Base Jumping the Verdon
czasownik
 1. pop ***   [nieprzechodni]
  We had to pop out of the car. (Musieliśmy wyskoczyć z samochodu.)
  A cat popped out of a box. (Kot wyskoczył z pudełka.)
  I was looking for my son when suddenly he popped out of the closet. (Szukałem swojego syna, kiedy nagle wyskoczył z szafy.)
 2. burst ***
  • wyskakiwać, wskakiwać (np. do pokoju, do sali) [nieprzechodni]
   I burst into the room and scared my mother. (Wskoczyłem do pokoju i przestraszyłem moją mamę.)
   The cat burst out of the bushes and ran away. (Kot wyskoczył z krzaków i uciekł.)
   W tym znaczeniu "burst" występuje z przysłówkiem lub przyimkiem.
phrasal verb
 1. pop up *
 2. pop out
 3. bob up
  • nagle się pojawiać, wyskakiwać
   A tall figure bobbed up. (Nagle pojawiła się wysoka postać.)
 4. hop out  
obrazek do "jump out" po polsku
czasownik
 1. jump out *  
  He jumped out of the car and ran towards her. (On wyskoczył z samochodu i pobiegł w jej stronę.)
  She jumped out of the water. (Ona wyskoczyła z wody.)
  I was so scared I almost jumped out of my skin. (Byłem tak przerażony, że omal nie wyskoczyłem ze skóry.)
 2. erupt *
 3. nip
phrasal verb
 1. dart out
 2. spring out
 3. come up ****
idiom
 1. put one's foot in it British English , put one's foot in the mouth American English , put one's foot in one's mouth American English

"wyskakiwać" — Słownik kolokacji angielskich

pop up kolokacja
 1. pop czasownik + up particle = wyskakiwać, pojawiać się
  Bardzo silna kolokacja

  A red head at the end of the table popped up.

  Podobne kolokacje:
pop out kolokacja
 1. pop czasownik + out particle = wyskakiwać (z czymś), pojawiać się niespodziewanie, wyskakiwać (niekontrolowanie; o czymś)
  Bardzo silna kolokacja

  But I had a far more important question, and it popped out in a small voice.

  Podobne kolokacje:
hop out kolokacja
 1. hop czasownik + out particle = wyskakiwać
  Silna kolokacja

  Hopped out into the hall and pulled up the window at the end.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo