ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"skok" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "skok" po polsku

skok

obrazek do "jump" po polsku
rzeczownik
 1. jump ****
  • skok (poderwanie się z ziemi) [policzalny]
   Then she gave a jump. (Wtedy ona podskoczyła.)
   What a spectacular jump! (Co za widowiskowy skok!)
  • skok, podwyższenie się [policzalny]
   There's been a huge jump in prices. (Nastąpił wielki skok cen.)
 2. spring ****
  • skok (gdy ktoś skacze w jakimś kierunku) [policzalny]
   She approached me in one spring. (Podeszła do mnie w jednym skoku.)
   link synonim: leap
 3. leap **
  • podskok, skok, sus [policzalny]
   I took a leap and caught the ball. (Dałem susa i złapałem piłkę.)
   Our investment was a leap into the darkness but it was worth it. (Nasza inwestycja była skokiem w nieznane, ale było warto.)
   link synonim: bound
  • skok, duży wzrost wartości [policzalny]
   There was a leap in petrol prices. (Był skok w cenie benzyny.)
   There was a sudden leap in the number of the unemployed. (Był nagły skok w liczbie bezrobotnych.)
 4. hop **
  • podskok, przeskok, (pod) skok
   She made five hops and landed on the grass. (Ona zrobiła pięć podskoków i wylądowała na trawie.)
   After the hop, she sprained her ankle. (Po podskoku, ona skręciła kostkę.)
 5. spike **
  • zwyżka (cen), nagły wzrost (stop procentowych), skok (zainteresowania)
   Food prices have encountered a spike due to the drought. (Ceny żywności zaliczyły zwyżkę ze względu na suszę.)
 6. vault , *
  • skok (przez coś)
   He won a medal in pole vault. (On wygrał medal w skoku o tyczce.)
   Your first vault was excellent. (Twój pierwszy skok był doskonały.)
 7. bound *
  • skok, sus
   It took her two bounds to get to me. (Wystarczyły jej dwa susy oby się do mnie dostać.)
   link synonim: leap
 8. plunge **
 9. heist American English potocznie
 10. tarsometatarsus
 11. saltus
 12. loup

Powiązane zwroty — "skok"

czasownik
phrasal verb
wyskakiwać = pop up +3 znaczenia
wyskoczyć = dart out +2 znaczenia
podskoczyć = start up +1 znaczenie
rzeczownik
przymiotnik
narciarski (np. skok) = ski
wykonany w biegu (np. skok) = running
idiom
Zobacz także: skok pedałukróliczy skok

powered by  eTutor logo